skip to Main Content

Waarom gebouwen en inventarissen laten taxeren?

Risicobeheer

U heeft natuurlijk een verzekering afgesloten voor uw gebouwen en bedrijfsinventaris. Maar weet u ook zeker dat uw eigendommen niet oververzekerd of onderverzekerd zijn? Met andere woorden: is uw risicobeheer op orde?

Bij schade aan gebouwen of inventaris kan er een discussie ontstaan over de verzekerde waarde. Bij oudere eigendommen is er bovendien sprake van een lagere uitkering als gevolg van afschrijving. Deze problemen kunt u voorkomen met een vaste verzekeringstaxatie. In geval van schade waarborgt een verzekeringstaxatie de bedrijfscontinuïteit, zoals omschreven in artikel 7:960 BW. Na een schade wilt u immers ook écht schadeloos gesteld worden.

Waarom gebouwen taxeren

Waarderingsgrondslag
De waardegrondslag voor het verzekeren van een gebouw is de herbouwwaarde. In veel gevallen wordt hieraan onbewust voorbijgegaan. In plaats daarvan worden bijvoorbeeld de aankoopwaarde, de historische kostprijs/bouwkosten of de actuele waarde gebruikt. Het risico van onderverzekering is in al die gevallen erg groot. Een objectieve waardebepaling middels taxatie sluit dat uit.

Standaard indexering
Een standaard indexering leidt jaarlijks tot een cumulatieve stijging van de verzekerde waarde. Het risico hiervan is dat de herbouwwaarde na een aantal jaren behoorlijk kan afwijken van de werkelijke bouwkosten. Omdat een algemeen standaard indexpercentage voor uw gebouw te hoog kan zijn, is de kans op oververzekering – waarbij u teveel premie betaalt – reëel aanwezig.
Periodieke taxatie garandeert te allen tijde een juiste verzekerde waarde!

Waarom inventarissen taxeren

Waarderingsgrondslag
De waardegrondslag voor het verzekeren van inventarissen en huurdersbelangen is de nieuwwaarde of vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat na een schadeveroorzakende gebeurtenis nodig is om een gelijkwaardig alternatief te kunnen kopen.

Dagwaarde
Zonder taxatierapport geldt doorgaans een uitbetaling op basis van de dagwaarde, wanneer deze minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Dus naarmate de inventarissen ouder worden, zal de hoogte van de uitkering steeds lager zijn. Bij een schade moet u vaak in één keer veel zaken nieuw aanschaffen. De ervaring leert dat dit bedrijven snel in financiële moeilijkheden kan brengen als er geen aanzienlijke financiële reserves zijn.

Waardebegrippen

Bij het formuleren van een taxatieopdracht wordt in overeenstemming met het doel van de taxatie altijd een waarderingsgrondslag bepaald. Klik hier voor alle waardebegrippen.

Back To Top
×Close search
Zoeken