skip to Main Content

Inzicht in de kostprijs componenten

Purchase Price Allocation, of Kostprijs Allocatie, geeft invulling aan de wijze waarop een onderneming de aankoopprijs van een overname verwerkt in de jaarrekening. Na een overname van een bedrijf dient zowel onder de Nederlandse jaarverslagleggingsregels (Dutch Gaap) als ook onder International Financial Reporting Standards (IFRS-3), de betaalde prijs worden toegewezen aan de overgenomen activa.

Waarom

 • Met een Purchase Price Allocation wordt de activa tegen reële waarde of marktwaarde gewaardeerd, waarbij een voortzetting op dezelfde locatie het uitgangspunt is.
 • Onze taxateurs weten ook om te gaan met afwijkende situaties (b.v. IFRS 5).
 • De rapportage vermeld cash generating units en geeft transparant inzicht in de reële waarde van grond, vastgoed, machines en installaties.
 • Ons uitgangspunt is daarbij zo veel mogelijk gebaseerd op bewijs (evidence based).

Voordelen

 • Troostwijk is een onafhankelijke organisatie, dit betekent dat wij  onbevooroordeeld naar uw belangen kijken.
 • Onze taxateurs zijn gewend om wereldwijd te opereren en daarbij vertrouwelijk en raadgevend op te treden.
 • Uw waarderingsvraagstuk op het gebied van vastgoed, machines en installaties worden door (RICS) gecertificeerde taxateurs behandeld.
 • Een bedrijfswaardering met allocatie van de vaste activa componenten behoort hierbij ook tot ons unieke dienstenpallet.

Onze werkwijze

 • Nadat het doel en de rapportagevorm van een Purchase Price Allocation opdracht zijn overeengekomen, wordt de uitvoeringstermijn vastgelegd.
 • Onze opdrachtgever kan voor alle vragen terugvallen op een projectleider die als spin in het web zal optreden tussen alle betrokken partijen.
 • Wij zijn actief in alle segmenten: van industrie en het midden- en kleinbedrijf (MKB), tot aan multinationals en zorginstellingen.
Back To Top
×Close search
Zoeken