skip to Main Content

Over Troostwijk

Troostwijk Groep is al 90 jaar toonaangevend op het gebied van risicobeoordelingen, waarderingen, schaderegelingen en onderzoek. Wij opereren in alle segmenten van zowel het bedrijfsleven de non-profit sector als semioverheid. Van MKB tot beursgenoteerde ondernemingen.

Bij Troostwijk kunt u rekenen op professionele rapportages, vervaardigd door experts die beschikken over diepgaande kennis en ervaring. Ondersteund door gedegen onderzoek en op de hoogte van de laatste inzichten, zorgen wij dat onze kennis en diensten altijd up-to-date blijven. Zo kunnen wij al decennialang onze positie als marktleider behouden en zijn wij altijd in staat om de beste kwaliteit diensten te leveren aan onze klanten.

Wat Troostwijk sterk en uniek maakt, is de synergie van de uitgebreide kennis en ervaring die aanwezig is binnen onze organisatie. Zo kunnen wij onze klanten een totaaloplossing bieden en dat betekent een enorme meerwaarde voor de klant. U kunt bij ons terecht voor bedrijfseconomische taxaties, verzekeringstaxaties, waarderingen, contra expertises, consultancy, vastgoedadvies, risico-inspecties, preventieadvies en taxaties van kunst, antiek, inboedel en kostbaarheden.

Troostwijk heeft in haar Code of Conduct een viertal kernwaarden vastgelegd, die tot uitdrukking brengen waar Troostwijk en haar medewerkers voor staan. Deze kernwaarden zijn in alle gelederen van de organisatie terug te vinden en zijn een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van individuele prestaties binnen Troostwijk.

De kernwaarden van Troostwijk zijn: betrouwbaar, ondernemend, passie en doelgericht.

De Troostwijk Groep is gevestigd in Nederland, België en Italië, en opereert zowel internationaal als lokaal met ruim 200 medewerkers. Onze klanten zijn beursgenoteerde (multinationale) ondernemingen, maar ook kleinere ondernemingen en particulieren. Sinds mei 2017 maakt de Troostwijk Groep onderdeel uit van de Tinsa Group, die met groot succes in de vastgoedsector opereert in Latijns-Amerika, Afrika en Europa.

Wij staan voor u klaar, als u ons nodig heeft! Maak een afspraak voor een (vrijblijvend) oriënterend gesprek via 088 666 66 66 of mail ons info@troostwijk.nl.

Troostwijk Groep

Algemene Voorwaarden       – Klik hier algemene voorwaarden
Kamer van Koophandel        – Troostwijk Groep B.V. nr. 33277367
BTW-identificatienummer    – Troostwijk Groep B.V. NL00053.98.708.B01

 

ISAE 3402 Type II gecertificeerd

 

Troostwijk Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, volgt Troostwijk haar klanten ook buiten de Nederlandse landsgrenzen. Ons eigen internationale netwerk, ArcaLaudis, speelt hierbij een belangrijke rol.

Dit netwerk van exclusieve samenwerkingsverbanden, bestaat uit allerlei internationale deelnemingen die gevestigd zijn op locaties die in economisch opzicht, belangrijk zijn.

Act globally, think locally

De uitvoering van een internationale opdracht is maatwerk. Soms is de samenstelling van het bedrijf zodanig dat het economisch en vakmatig verantwoord is om een vast team alle vestigingen te laten taxeren. In andere gevallen is de lokale kennis doorslaggevend en zal een partner binnen ons ArcaLaudis netwerk de taxatie zelfstandig uitvoeren.

Als de taxatie een combinatie van lokale kennis en specifieke kennis van de opdrachtgever vereist, zal binnen het ArcaLaudis netwerk, naar een samenwerking op opdrachtniveau worden gezocht. In alle gevallen blijft de coördinatie centraal. Dit bespaart de opdrachtgever veel tijdrovend logistiek werk en houdt de communicatie eenvoudig.

Minstens zo belangrijk is dat wij ervoor zorgen dat de rapportages eenduidig blijven, ondanks de vele verschillende internationale methodieken en waardebegrippen. Daarmee garanderen wij dat uw opdracht op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

A tinsa company

Tinsa Group

Sinds mei 2017 maakt Troostwijk onderdeel uit van de Spaanse Tinsa Group. Tinsa is één van de grootste taxatiebureaus ter wereld met een sterke vertegenwoordiging in Europa en Latijns-Amerika. De taxaties worden zowel voor diverse bedrijfseconomische doeleinden als ook voor verzekeringsdoeleinden uitgevoerd.

Tinsa is expert in het taxeren van allerlei soorten materiele activa en ontwikkelt daarnaast software om instellingen, bedrijven en professionals in staat te stellen hun eigen taxaties van onroerend goed uit te voeren. De digitale oplossingen worden wereldwijd door meer dan 75.000 gebruikers gebruikt. Meer dan drie miljoen waarderingen worden jaarlijks uitgevoerd met deze technologie.

Tinsa is werkzaam in meer dan 25 landen en heeft eigen vestigingen in Europa, Latijns-Amerika en Afrika.

Maatschappelijk Verantwoord

Waarom CSR

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons: betrokkenheid tonen. Daarom handelen we altijd vanuit de Corporate Social Responsibility (CSR). CSR is een belangrijk strategisch speerpunt van Troostwijk en is door onze hele organisatie verweven. CSR gaat over ons commitment aan duurzame ontwikkeling en over onze betrokkenheid bij de samenleving waarin we wonen en werken.

Samenwerken

We zijn continu in gesprek met onze stakeholders om te horen hoe zij onze dienstverlening ervaren en proberen die waar mogelijk af te stemmen op hun wensen. Dat zorgt uiteraard voor dilemma’s, want niet alle stakeholders hebben dezelfde belangen. De oplossing is wat ons betreft om een constructieve dialoog gaande te houden en waar mogelijk samenwerking te stimuleren.

Maatschappelijke vraagstukken

De complexe maatschappelijke vraagstukken waar wij als samenleving mee te maken hebben vragen om de collectieve inzet van burger, overheid en bedrijfsleven. Troostwijk is actief onderdeel van de maatschappij en levert waar mogelijk een bijdrage aan verbetering en vooruitgang.

Zo zijn onze expertise en het veelzijdige karakter van onze dienstverlening zeer geschikt om mee te werken aan een transparantere, duurzame samenleving.

Sport

In de sport wordt voortdurend gewerkt aan talentontwikkeling, iets waar we ook bij Troostwijk veel waarde aan hechten. Meer in het algemeen kan sport een bindende factor zijn binnen een samenleving. Om die reden ondersteunt Troostwijk een aantal sportorganisaties die individuele sporters in staat stellen de beste prestaties neer te zetten.

Cultuur

Cultuur verruimt de blik op de samenleving. In de hedendaagse multiculturele samenleving toont Troostwijk haar betrokkenheid door middel van sponsoring van verschillende culturele initiatieven.

Sponsoring

Troostwijk is onlangs sponsor geworden van De Dubbelstoel van Nautra Artis Magistra. Met deze adoptie verbindt Troostwijk zich aan Artis en steunt zo het voortbestaan van Artis als instituut, zodat mensen er ook in de toekomst geïnspireerd raken, zich verwonderen en leren over de natuur en over zichzelf.

Naast directe sponsoring zoeken wij ook naar wegen om onze diensten in te zetten voor culturele en maatschappelijk betrokken organisaties.

Troostwijk is bijvoorbeeld officiële sponsor van het Ronald McDonald Kinderfonds. Daarbij biedt Troostwijk haar diensten met korting aan in de vorm van taxaties in het kader van verzekeringen voor de inventaris en opstallen van de Ronald McDonald huizen.

Back To Top
×Close search
Zoeken