skip to Main Content

Uw belangenbehartiger als contra expert
bij materiële en bedrijfsschade.

 • Hulp bij brand-, water-, bliksem- of stormschade
 • Voor materiële en bedrijfsschade (post-loss)
 • Objectieve en onafhankelijk vaststelling van de schade
 • Open dialoog met alle betrokkenen is ons streven
 • Een schade snel en goed oplossen is het doel
 • Op verzoek maken wij een strategie voor de doorstart
 • Verzekeraars vergoeden vaak de kosten van contra expertise
 • Onze contra experts zijn 24/7 bereikbaar

Met bedrijfsschade advies
bent u beter beschermd.

 • Cijfers gebaseerd op actuele gegevens
 • Voor bedrijfsschade (pre-loss)
 • Zekerheid van de juiste berekeningsmethode
 • Het bedrag of de afgesproken termijn van de bedrijfsschadedekking biedt de gewenste zekerheid
 • Kijken naar ontwikkeling van de onderneming en naar de effecten van algemene economische ontwikkeling
 • Advisering mogelijke aanpassingen in polis
blank

Met een deskundigen rapportage
komt u op voor uw rechten.

 • Schadevaststelling niet verzekerde schade
 • Gedupeerden en rechtbanken
 • Schades vanuit merkelijke schuld, nalatigheid en onrechtmatige daad
 • Schadestaatprocedures
 • Optimale bijstand
Back To Top
×Close search
Zoeken