skip to Main Content

Contra-expertise: Uw belangenbehartiger
bij materiële en bedrijfsschade.

 • Hulp bij brand-, water-, bliksem- of stormschade
 • Voor materiële en bedrijfsschade (post-loss)
 • Objectieve en onafhankelijk vaststelling van de schade
 • Open dialoog met alle betrokkenen is ons streven
 • Een schade snel en goed oplossen is het doel
 • Op verzoek maken wij een strategie voor de doorstart
 • Verzekeraars vergoeden vaak de kosten van contra-expertise
 • Onze contra experts zijn 24/7 bereikbaar

Met bedrijfsschade advies
bent u beter beschermd.

 • Cijfers gebaseerd op actuele gegevens
 • Voor bedrijfsschade (pre-loss)
 • Zekerheid van de juiste berekeningsmethode
 • Het bedrag of de afgesproken termijn van de bedrijfsschadedekking biedt de gewenste zekerheid
 • Kijken naar ontwikkeling van de onderneming en naar de effecten van algemene economische ontwikkeling
 • Advisering mogelijke aanpassingen in polis
blank

Met een deskundigen rapportage
komt u op voor uw rechten.

 • Schadevaststelling niet verzekerde schade
 • Gedupeerden en rechtbanken
 • Schades vanuit merkelijke schuld, nalatigheid en onrechtmatige daad
 • Schadestaatprocedures
 • Optimale bijstand

Onze contra-experts staan ingeschreven in het NIVRE-register, beschikken over alle noodzakelijke kennis en worden jaarlijks door het NIVRE getoetst. Alleen experts die voldoen aan de kwaliteitseisen die het NIVRE stelt, staan in het register ingeschreven. Dit kunnen ook belangenbehartigers zijn.

Back To Top
×Close search
Zoeken