skip to Main Content

Schade! Wat nu?

Een grote schade door brand, water, bliksem of een storm, is een schrikbeeld. Als u onverhoopt het slachtoffer wordt van schade, is het vaststellen van de omvang van de materiële en bedrijfsschade, slechts één van de dingen waar u mee te maken krijgt. Binnen zeer korte tijd – soms slechts een paar dagen – moet er een strategie bepaald worden, die van cruciaal belang is voor de korte en lange termijn.

Noodmaatregelen, tijdelijke huisvesting en sloop- en herbouwwerkzaamheden, zijn allemaal zaken waar rekening mee gehouden moet worden, evenals de aanschaf van nieuwe middelen en de communicatie richting klanten.

Waarom

 • In geval van materiële en bedrijfsschade kunt u worden bijgestaan door een contra-expert.
 • Een contra-expert zorgt voor evenwicht: een gelijke positie voor alle betrokken partijen, het principe van ‘equality of arms’.
 • De contra-expert adviseert en begeleidt u tijdens het complexe afhandelingsproces van de gevolgen van de schade.
 • Contra-expertise is geen motie van wantrouwen jegens de verzekeraar.
 • Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen realiseren zich dat een verzekerde na een calamiteit deskundige hulp nodig heeft.
 • Verzekeringsmaatschappijen vergoeden via de polis vaak de aanstelling van een contra-expert.

Voordelen

 • Troostwijk is een onafhankelijke organisatie die volledig zelfstandig optreedt.
 • Onze contra-experts behartigen uw materiële en bedrijfsschadebelangen in de dialoog met onder andere de verzekeringsmaatschappij.
 • Onze contra-experts adviseren over het onderbouwen en vaststellen van de schadeclaim en bespreken dit met de schade-expert van de verzekeraar.
 • Onze contra-experts behartigen uw belangen bij het bereiken van overeenstemming over de omvang van de schadeclaim.
 • Onze contra-experts staan ingeschreven in het NIVRE-register en jaarlijks worden zij getoetst door het NIVRE.
 • Heeft u schade geleden? Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Onze werkwijze

 • Nadat u de schade gemeld heeft bij uw assurantiemakelaar of verzekeraar, schakelt deze een schade-expert in, die vaststelt hoe groot de schade is.
 • De beoordelingen van de schade-expert zijn niet altijd eenvoudig te controleren, deze is complex en roept veel vragen op.
 • Het essentieel om tijdens of direct na een schadevoorval, een contra-expert in te schakelen, zodat in het eerste stadium kan beoordeeld worden welke maatregelen er genomen kunnen worden om de schade te beperken.
 • Onze schade-experts verzorgen het schademanagement en stellen het plan van aanpak op.
 • Ook volgen zij alle ontwikkelingen van het totale schadeproces totdat de definitieve schadeclaim is bepaalt.
 • Zij streven altijd naar een open dialoog met alle betrokkenen, om problemen rond de geleden schade zo snel en goed mogelijk op te lossen.
Back To Top
×Close search
Zoeken