skip to Main Content

Waarderingen: Met een verzekeringstaxatie
staat u sterk als het een keer mis gaat.

 • Alle denkbare bedrijven en instanties
 • Ervaren en deskundige taxateurs
 • Onafhankelijk waardeoordeel (conform artikel 7:960 BW)
 • Betrouwbare rapporten bij schade
 • Eigen taxatiesysteem en RVM (taxeren op basis van data zonder bezoek)
 • Marktleider

Een commerciële taxatie is
altijd een slimme investering.

 • Elk type commercieel vastgoed en bedrijfsinventaris van voorraden, industriële productielijnen en installaties
 • Geschikt voor jaarrekeningen, financieringen, vastgoedtransacties, fusies en overnames, aanhuur- en verhuurtransacties en fiscale doeleinden
blank

Reinstatement value model
taxeren op basis van data.

 • Een digitale tool voor geautomatiseerde waarderingen
 • Rapport per project
 • Integratiemogelijkheden via digitale koppelingen (API’s)
 • Uitval kan eventueel door taxateurs worden beoordeeld
 • Een snelle en efficiënte afhandeling
 • Te combineren met een risico-inspectie
blank

Een kunsttaxatie maakt uw
collectie vaak nog waardevoller.

 • Experts op hun vakgebied
 • jarenlange ervaring
 • Musea, particuliere – en bedrijfscollecties
 • Verzekerings- en economische doeleinden
 • Persoonlijke aandacht
 • Veilig gevoel
blank

Waardevaststelling voor
verzekeraars en gevolmachtigden.

 • Wij zorgen voor de juiste verzekerde bedragen en premiegrondslag
 • Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de zorgplicht
 • Waardering van alle posten op de brandpolis
 • Eenvoudig aan te vragen, enkelvoudig en in bulk
 • Een snelle en efficiënte afhandeling
 • Te combineren met een risico-inspectie
 • Eigen taxatiesysteem en RVM (taxeren op basis van data zonder bezoek)
blank

Na een bedrijfswaardering
weet u wat uw organisatie waard is.

 • Belangrijk bij eigendomsoverdracht van aandelen
 • Wij begrijpen de bedrijfsstrategie van onze klanten
 • Kennis van materiële en vooral immateriële activa
 • Alle financiële aspecten worden meegenomen en markttechnische, organisatorische, structurele en technologische elementen
 • Alle zaken die een organisatie uniek maken
blank

Vastgoedadvies is het
fundament voor uw succes.

 • Analyseren, adviseren en begeleiden vastgoedvraagstukken
 • Analyse van financiële, technische, juridische en fiscale aspecten van een object of portefeuille
 • Een waarderingsmodel waarmee we verschillende scenario’s kunnen uitwerken
 • Uw vertrouwenspersoon en risicomanager.
 • Onderzoek en advies die kunnen bijdragen aan uw succes
 • Onze enorme database is voor u beschikbaar
 • Troostwijk is RICS regulated
blank

Purchase Price Allocation van
zowel vastgoed als machines.

 • De activa wordt tegen reële waarde of marktwaarde gewaardeerd, voortzetting op dezelfde locatie is uitgangspunt
 • Geen probleem met afwijkende situaties (b.v. IFRS 5).
 • De rapportage vermeldt cash generating units
 • Transparant inzicht
 • Evidence based is ons uitgangspunt
 • Beoordelen opgestelde PPA, of als sparringpartner
blank

Fixed Assets Register Reconciliation
biedt u meer zekerheid en minder risico.

 • Geeft meer inzicht in uw vaste activasysteem
 • Beter beheer van assets in de toekomst
 • U loopt minder financiële, fiscale en wettelijke risico’s
 • Impairments en twijfelachtige posten worden zichtbaar
 • ROI en de financiële rapportages worden verbeterd
 • In combinatie met de FARR is een verzekeringstaxatie mogelijk
 • Waardevol bij fusies en overnames
Back To Top
×Close search
Zoeken