skip to Main Content

Risicoprofiel

Een commerciële taxatie is voor organisaties van strategisch belang. Bij Troostwijk begrijpen wij de invloed van materiële en immateriële activa op het risicoprofiel en het toekomstig rendement. Of het nu om een overname, een financiering of een balanswaardering – eventueel in het kader van de onroerendezaakbelasting – gaat. Onze economische taxateurs weten waar zij het over hebben.

Waarom

Strategische en financiële beslissingen
 • Een commerciële taxatie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van jaarrekeningen, financieringen, beleggingstransacties, fusies en overnames, bij aanhuur- en verhuurtransacties, voor fiscale doeleinden, onteigeningsvraagstukken en verzekeringsdoeleinden.
Waarvoor kunt u bij ons terecht:
  • Voor de taxatie van elk type vastgoed zoals kantoor-, winkel- en bedrijfsruimten, maar voor ook wooncomplexen, grond- en exploitatie gebonden vastgoed
  • Voor de taxatie van elk type kantoor-, winkel-, of bedrijfsinventaris, voorraden en industriële productielijnen en installaties
  • Voor de taxatie van immateriële activa zoals goodwill en octrooien maar ook software, auteurs- en modelrechten
  • Voor de taxatie van kunst, design en antiek, waardevolle sieraden of andere kostbare zaken

Voordelen

 • Troostwijk taxeert als marktleider voor alle denkbare bedrijven en instanties.
 • U weet zeker dat een waardering van al uw bezittingen in vertrouwde handen is bij een betrouwbare partner.
 • Onze taxateurs – waarvan een groot deel register-taxateur is – staan ingeschreven bij één of meerdere registers en beschikken over alle noodzakelijke kennis.
 • Troostwijk biedt door de aanwezigheid van kennis op veel terreinen twee combinaties van taxaties die vrijwel uniek zijn.
 • Door de jaren heen hebben wij een brede expertise opgebouwd in het taxeren van bedrijfsmatige roerende- en onroerende zaken.
 • Ook voor de taxatie van immateriële activa, zoals goodwill of merknamen en websites kunt u bij ons terecht.
 • Alle Troostwijk rapportages voldoen aan verplichte DUPA 2.0 paragraaf, deze kan o.a. voor uw ESG-rapportage worden gebruikt.
 • Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk. De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar economische trends en ontwikkelingen.

Onze werkwijze

 • Tijdens de formulering van een taxatieopdracht wordt in overeenstemming met het doel van de taxatie altijd een waarderingsgrondslag bepaald.
 • Nadat het doel, waarderingsgrondslag en rapportagevorm voor een taxatieopdracht in kaart zijn gebracht, worden het financiële component en de uitvoeringstermijn besproken.
 • Troostwijk maakt gebruik van inhouse ontwikkelde taxatiesystemen. Deze systemen dragen bij aan de efficiency van het taxatieproces en aan de mate van controle op het gehele taxatieproces.
 • Onze taxateurs nemen zorgvuldig de specificaties op die nodig zijn voor een het waardeoordeel. Aan de hand van onder andere de objectkenmerken, waarde-beïnvloedende factoren, research en marktkennis onderbouwen wij een waardering.
Back To Top
×Close search
Zoeken