skip to Main Content

Een waardevaststelling geeft garantie

Troostwijk is al jaren voor een groot aantal partijen dé partner op het gebied van waardevaststellingen. Uitsluitend in opdracht van verzekeraar of gevolmachtigden worden deze uitgevoerd. Een waardevaststelling is een waardering zonder uitgebreide rapportage op itemniveau. Het is een beknopt overzicht met totaalbedragen. Dankzij de door ons in opdracht uitgevoerde waardevaststelling krijgt uw relatie een open polis mét garantie tegen onderverzekering (GTO).

Waarom

 • Een belangrijke doelstelling is het zekerstellen van de belangen en/of bedrijfscontinuïteit van verzekerden in geval van schade.
 • De verzekerde is met een waardevaststelling verzekerd van de juiste waarden op de polis. Doordat verzekeraars of gevolmachtigden een garantie tegen onderverzekering koppelen aan de uitgevoerde waardevaststelling.
 • Uw relatie is in geval van schade altijd goed verzekerd. Dat biedt optimale zekerheid.

Voordelen

 • De bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd in geval van schade.
 • De verzekerde bedragen en de premiegrondslag zijn juist en u voldoet aan uw zorgplicht.
 • Een waardering van alle posten op de brandpolis inclusief voorraden, bedrijfsschade en uitkeringstermijn.
 • Eenvoudig aan te vragen, zowel enkelvoudig als in bulk en u bent verzekerd van een snelle en efficiënte afhandeling.
 • Indien gewenst kan er gelijktijdig een risico-inspectie worden uitgevoerd.

Onze werkwijze

 • Samen met de verzekeringnemer, stelt onze taxateur de waarde vast van gebouwen, huurdersbelangen en inventarissen.
 • Eventueel advies over de te verzekeren bedragen voor voorraden en bedrijfsschade en de daarbij behorende uitkeringstermijn.
 • De uitgangspunten voor de waardevaststelling zijn de polisvoorwaarden.
 • Waarderingen worden zowel op afstand als ter plekke uitgevoerd.
Back To Top
×Close search
Zoeken