skip to Main Content

Schade! Laat u bijstaan door een contra expert

Een grote schade door brand, water, bliksem of een storm, is een schrikbeeld. Als u onverhoopt het slachtoffer wordt van schade, is het vaststellen van de omvang van de materiële en bedrijfsschade, slechts één van de dingen waar u mee te maken krijgt. Laat u daarom bijstaan door een contra expert, want binnen zeer korte tijd moet er een strategie bepaald worden die van cruciaal belang is voor de korte en lange termijn.

Noodmaatregelen, tijdelijke huisvesting en sloop- en herbouwwerkzaamheden, zijn allemaal zaken waar rekening mee gehouden moet worden, evenals de aanschaf van nieuwe middelen en de communicatie richting klanten.

Waarom

 • In geval van materiële en bedrijfsschade kunt u worden bijgestaan door een contra-expert.
 • Een contra expert zorgt voor evenwicht: een gelijke positie voor alle betrokken partijen, het principe van ‘equality of arms’.
 • De contra expert adviseert en begeleidt u tijdens het complexe afhandelingsproces van de gevolgen van de schade.
 • Contra expertise is geen motie van wantrouwen jegens de verzekeraar.
 • Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen realiseren zich dat een verzekerde na een calamiteit deskundige hulp nodig heeft.
 • Verzekeringsmaatschappijen vergoeden via de polis vaak de aanstelling van een contra-expert.

Voordelen

 • Troostwijk is een onafhankelijke organisatie die volledig zelfstandig optreedt.
 • Onze contra experts behartigen uw materiële en bedrijfsschadebelangen in de dialoog met onder andere de verzekeringsmaatschappij.
 • Onze contra experts adviseren over het onderbouwen en vaststellen van de schadeclaim en bespreken dit met de schade expert van de verzekeraar.
 • Onze contra experts behartigen uw belangen bij het bereiken van overeenstemming over de omvang van de schadeclaim.
 • Onze contra experts staan ingeschreven in het NIVRE-register en jaarlijks worden zij getoetst door het NIVRE.
 • Heeft u schade geleden? Onze contra experts staan dag en nacht voor u klaar.

Onze werkwijze

 • Nadat u de schade gemeld heeft bij uw assurantiemakelaar of verzekeraar, schakelt deze een schade expert in, die vaststelt hoe groot de schade is.
 • De beoordelingen van de schade-expert zijn niet altijd eenvoudig te controleren, deze is complex en roept veel vragen op.
 • Het essentieel om direct na een schadevoorval een contra expert in te schakelen, zodat deze kan beoordelen welke maatregelen er nodig zijn.
 • De contra expert verzorgt het schademanagement en stelt het plan van aanpak op.
 • De contra expert volgt alle ontwikkelingen van het schadeproces totdat de definitieve schadeclaim is bepaalt.
 • Onze contra experts streven altijd naar een open dialoog met alle betrokkenen, om problemen rond de geleden schade zo snel mogelijk op te lossen.
Back To Top
×Close search
Zoeken