skip to Main Content

Een verzekeringstaxatie geeft zekerheid

U heeft natuurlijk een verzekering afgesloten voor uw gebouwen en bedrijfsinventaris. Maar weet u ook zeker dat uw eigendommen niet oververzekerd of onderverzekerd zijn? Met andere woorden: is uw risicobeheer op orde? Een verzekeringstaxatie geeft zekerheid.

Bij schade aan gebouwen of inventaris kan er een discussie ontstaan over de verzekerde waarde. Bij oudere eigendommen is er bovendien sprake van een lagere uitkering als gevolg van afschrijving. Deze problemen kunt u voorkomen met een vaste verzekeringstaxatie. In geval van schade waarborgt een verzekeringstaxatie de bedrijfscontinuïteit, zoals omschreven in artikel 7:960 BW. Na een schade wilt u immers ook écht schadeloosgesteld worden.

Waarom

Waarom gebouwen taxeren?
 • De waardegrondslag voor een verzekeringstaxatie van een gebouw is de herbouwwaarde. In veel gevallen wordt hieraan onbewust voorbijgegaan. In plaats daarvan worden bijvoorbeeld de aankoopwaarde, de historische kostprijs/bouwkosten of de actuele waarde gebruikt. Het risico van onderverzekering is in al die gevallen erg groot. Een objectieve verzekeringstaxatie sluit dat uit.
 • Een standaard indexering leidt jaarlijks tot een cumulatieve stijging van de verzekerde waarde. Het risico hiervan is dat de herbouwwaarde na een aantal jaren behoorlijk kan afwijken van de werkelijke bouwkosten. Omdat een algemeen standaard indexpercentage voor uw gebouw te hoog kan zijn, is de kans op oververzekering – waarbij u teveel premie betaalt – reëel aanwezig. Periodieke verzekeringstaxatie garandeert te allen tijde een juiste verzekerde waarde!
Waarom inventarissen taxeren?
 • De waardegrondslag voor een verzekeringstaxatie van inventarissen en huurdersbelangen is de nieuwwaarde of vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat na een schadeveroorzakende gebeurtenis nodig is om een gelijkwaardig alternatief te kunnen kopen.
 • Zonder taxatierapport geldt doorgaans een uitbetaling op basis van de dagwaarde, wanneer deze minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Dus naarmate de inventarissen ouder worden, zal de hoogte van de uitkering steeds lager zijn. Bij een schade moet u vaak in één keer veel zaken nieuw aanschaffen. De ervaring leert dat dit bedrijven snel in financiële moeilijkheden kan brengen als er geen aanzienlijke financiële reserves zijn.

Voordelen

 • Als marktleider, taxeert Troostwijk voor alle denkbare bedrijven en instanties.
 • Als onafhankelijk en objectief taxateur voeren wij verzekeringstaxaties uit over de hele wereld.
 • Troostwijk staat garant voor een betrouwbaar, actueel taxatierapport en zorgt voor een sterkere positie als u onverhoopt toch door schade wordt getroffen.
 • Onze taxateurs – waarvan een groot deel register-taxateur is – staan ingeschreven bij VRT en/of TMV register en beschikken over alle noodzakelijke kennis.
 • Troostwijk heeft specialisten in iedere branche. Onze ervaren taxateurs volgen nauwlettend de ontwikkelingen in uw branche.
 • Onderzoek is een essentieel onderdeel van ons werk. De afdeling research voert permanent onderzoek uit naar ontwikkelingen in de markt.

Onze werkwijze

 • Tijdens het formuleren van een opdracht voor een verzekeringstaxatie wordt in overeenstemming met het doel van de taxatie altijd een waarderingsgrondslag bepaald.
 • Nadat het doel, de waarderingsgrondslag en de rapportagevorm van een opdracht voor een verzekeringstaxatie zijn vastgesteld, worden het financiële component en de uitvoeringstermijn besproken.
 • Troostwijk maakt gebruik van het inhouse ontwikkelde taxatiesysteem “Trevalar en TAC”. Dit draagt bij aan de efficiency van het taxatieproces en zorgt voor controle op het gehele taxatieproces.
 • Tijdens een verzekeringstaxatie worden zorgvuldig de specificaties opgenomen die nodig zijn voor het waardeoordeel. Op basis van onder andere de objectkenmerken, waarde-beïnvloedende factoren, research en marktkennis, onderbouwen wij een waardering.
Back To Top
×Close search
Zoeken