skip to Main Content

Modules

Module 1 – Detailhandel

De belangrijkste bedrijfsprocessen toebehorend aan de doelgroep detailhandel, worden doorgenomen. De schadekans en de bijbehorende omvang staan centraal.
blank

Module 2 – Metaal

De belangrijkste bedrijfsprocessen, die vallen onder de doelgroep metaal, worden doorgenomen. De schadekans en de bijbehorende omvang, staan hierbij centraal.
blank

Module 3 – Hout + PGS 15

De belangrijkste bedrijfsprocessen, die vallen onder de doelgroep hout, worden doorgenomen. Er wordt hierbij gefocust op de schadekans en de bijbehorende omvang.
blank

Module 4 – Kunststof

De belangrijkste bedrijfsprocessen, die vallen onder de doelgroep kunststof, worden doorgenomen. De schadekans en de bijbehorende omvang staat hierbij centraal.
blank

Module 5 – Agrarisch

In deze module wordt de gehele agrarische sector van melkvee-, varkens-, pluimveehouderij tot aan akkerbouw behandeld. De risico’s worden per doelgroep uitgebreid doorgenomen.
blank

Module 6 – Food

De belangrijkste bedrijfsprocessen, die vallen onder de doelgroep food, worden doorgenomen. De schadekans en de bijbehorende omvang staan hierbij centraal.
blank

Module 7 – Horeca

De belangrijkste bedrijfsprocessen, die vallen onder de doelgroep horeca, worden doorgenomen. De schadekans en de bijbehorende omvang, zullen uitgebreid aan bod komen.
blank

Module 8 – Lithium batterijen en EOS systemen

In deze module wordt ingegaan op het brandrisico van lithiumhoudende batterijen, de PGS 37-1, PGS 37-2, EOS systemen en welke blusmogelijkheden er zijn.
blank

Module 9 – Brandwerende scheidingen & EML/MPL

In deze twee modules worden o.a. de brandwerende scheidingen, de EML/MPL bepaling, de snelheid van branduitbreiding, de brandbaarheid van isolatiematerialen en de testnormeringen, behandeld.
blank

Module 10 – Beveiliging (IMI, BMI en Sprinkler)

In drie modules worden de inbraakbeveiliging en de werking van een brandmeldinstallaties uitgelegd. Tevens wordt er aandacht besteed aan de installatie en de werking van een sprinklerinstallatie.
blank

Module 11 – Blusmiddelen / Brandweeropzet

In deze module worden de opbouw van de brandweer en aanverwante zaken behandeld. Met betrekking tot de blusmiddelen worden het type blusmiddel, de benodigde hoeveelheid en de werking van blusmiddelen, behandeld.
blank

Module 13 – Verwarming / Procesverwarming

De belangrijkste bedrijfsprocessen, die vallen onder de doelgroep verwarming en procesverwarming, worden doorgenomen. Bij de behandeling van de bedrijfsprocessen staan de schadekans en de bijbehorende omvang centraal.
blank

Module 14 – Bedrijfsschade

In deze module wordt het begrip bedrijfsschade in samenhang met de continuïteit van de onderneming, behandeld.
blank

Module 18 – Elektrische installatie

Deze module is onderverdeeld in 3 delen. Bij behandeling van de onderwerpen wordt gebruik gemaakt van de actuele wet- en regelgeving. Doormiddel van voorbeelden worden de risico’s worden herkenbaar gemaakt.
blank

Module 21 – Garagebedrijven

De belangrijkste bedrijfsprocessen, die vallen onder de doelgroep garagebedrijven, worden doorgenomen. De schadekans en de bijbehorende omvang, staan hierbij centraal.
blank

Module 30 – Milieu

In deze module staan de milieu gerelateerde risico’s centraal. Een specifiek onderdeel van deze module betreft het hoofdstuk ASBEST, waarin de wetgeving en bijbehorende normen uitvoerig worden besproken.
blank

Module 31 – Drukkerijen

De belangrijkste bedrijfsprocessen, die vallen onder de doelgroep drukkerijen, worden doorgenomen. Hierbij zal met name de schadekans en de bijbehorende omvang centraal staan.
blank

Module 32 – Scholen

In deze module worden onder andere de risico’s op het gebied van brand en inbraak doorgenomen. Bij de behandeling van de risico’s staan de schadekans en de bijbehorende omvang centraal. Ook worden in deze module diverse bouwkundige zaken behandeld, die van belang zijn voor de brandveiligheid.
Back To Top
×Close search
Zoeken