skip to Main Content

Marktonderzoek met visie

De researchafdeling van Troostwijk verricht zelfstandig marktonderzoek of op verzoek van klanten. Zij bieden objectief onderzoek waarbij de belangen van de opdrachtgever altijd centraal staan: een transparante visie op trends en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt.

Onze researchafdeling heeft uitgebreide ervaring in het opzetten van marktonderzoek voor een grote verscheidenheid aan doeleinden. De voorspellende modellen en scenario analyses stellen hen instaat om een exclusief productenpakket aan te bieden dat is toegespitst op uw wensen.

Type marktonderzoek

  • Marktrapportages: onderzoeken en analyses van trends en ontwikkelingen in een markt.
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een project.
  • Grondprijzen onderzoeken: onderzoek naar uitgifte van grond en prijsniveaus.
  • Locatieonderzoek: advisering of een locatie voldoet aan de gestelde eisen.
  • Portefeuille analyses: effecten van marktontwikkelingen op de portefeuille.
  • Indexcijfers: kostenontwikkeling van gebouwen en inventaris voor verzekeringsdoeleinden.

Betrouwbare marktdata

Onze researchafdeling stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de data, zo werken zij dagelijks aan de uitbreiding en de verdieping van de uitgebreide referentiedatabase en marktinformatie. Daarnaast koppelen zij interne data aan externe marktdata, om tot nieuwe inzichten te komen.

Uw marktonderzoek

Wilt u een onbevooroordeeld marktonderzoek naar een sector, regio of vastgoedproject? Of wilt u een analyse van uw vastgoedportefeuille? Dan is onze afdeling research u graag van dienst.

Back To Top
×Close search
Zoeken