skip to Main Content

Een bedrijfsschade advies

Dekking bij bedrijfsschade is één van de voornaamste waarborgen voor continuïteit van de onderneming na schade. De brutomarge valt immers (deels) weg, terwijl het kostenpatroon maar beperkt of vertraagd reageert op de effecten van de calamiteit. De over- en onderdekkingsclausule lost dit probleem slechts voor een deel op. Daarnaast strekken de (markt-)effecten van een ongeplande stagnatie zich vaak over een veel langere periode uit dan de periode die nodig is om de materiële schade te herstellen. Kortom: met een bedrijfsschade advies bent u beter beschermd.

Waarom

 • In de praktijk blijkt vaak dat het bedrag of de afgesproken termijn van de bedrijfsschadedekking niet de gewenste zekerheid biedt.
 • De hoogte van het verzekerde bedrag wordt vaak gebaseerd op gedateerde gegevens en/of een onjuiste berekeningsmethode.
 • Vaak wordt er onvoldoende rekening gehouden met de ontwikkeling van de onderneming en de effecten van de algemene economische ontwikkeling.

Voordelen

 • Troostwijk is een onafhankelijk expertise- en taxatiebureau dat volledig zelfstandig optreedt.
 • Troostwijk treedt dagelijks op als bedrijfsschade expert namens gedupeerden.
 • Het bedrijfsschade advies wordt door zeer ervaren experts opgeteld.
 • Onze contra-experts zijn actief op alle onderdelen van het schaderegelingsproces; van gebouwen en bedrijfsmiddelen tot goederen en bedrijfsschade.
 • Onze contra-experts staan ingeschreven in het NIVRE-register en jaarlijks worden zij getoetst door het NIVRE.

Onze werkwijze

 • Bij een bedrijfsschade advies kan er worden gekozen voor een ‘quick scan’, of een volledige rapportage op basis van een uitgebreide analyse.
 • Een controleberekening van het bedrijfsschadebelang vindt plaats, op basis van gerealiseerde exploitatie en de te verwachten toekomstige exploitatie.
 • Er wordt een analyse gemaakt over de mate waarin uw onderneming afhankelijk is van interne en externe factoren en hoe deze in de bedrijfsschadedekking kunnen worden geïntegreerd.
 • Afhankelijk van uw wensen vindt de rapportage mondeling of schriftelijk plaats. Na het overleg tussen de verzekeringsmakelaar en de verzekeraar(s), kunnen de door ons voorgestelde aanpassingen doorgevoerd worden.
Back To Top
×Close search
Zoeken