skip to Main Content

Bedrijfsschadevaststelling: onze dagelijkse praktijk

Troostwijk treedt dagelijks op als bedrijfsschade expert namens gedupeerden. Onze werkzaamheden bestaan, naast het adviseren en begeleiden van verzekerde, uit het in overleg met de expert namens verzekeraars vaststellen van de bedrijfsschade én het te verzekeren bedrijfsschadebelang. Voor zover dit laatste ontoereikend blijkt, heeft dit directe gevolgen voor de uiteindelijke schade uitkering.

Is de continuïteit van uw onderneming na schade voldoende gewaarborgd?

Bedrijfsschadedekking is één van de voornaamste waarborgen voor continuïteit van de onderneming na schade.

De brutomarge valt immers (deels) weg, terwijl het kostenpatroon maar beperkt of vertraagd reageert op de effecten van de calamiteit. Het bestaan van een over­ en onderdekkingsclausule lost deze lacune slechts beperkt op. Daarnaast strekken de (markt­)effecten van een ongeplande stagnatie zich vaak veel langduriger uit dan de periode die nodig is om de materiële schade te herstellen.

In hoeverre sluiten uw polis en uw (toekomstige) financiële exploitatie op elkaar aan? Kortom:

Past uw bedrijfsschadedekking nog?

In de praktijk blijkt regelmatig dat de bedrijfsschadedekking, voor wat betreft bedrag en/of termijn, niet de gewenste zekerheid biedt. De hoogte van het verzekerde bedrag is veelal gebaseerd op gedateerde gegevens en/of de berekeningsmethode is onjuist. Vaak is onvoldoende betekenis van de ont­wikkeling van het bedrijf toegekend aan de bedrijfsschadedekking, en uiteraard dienen effecten van algemene economische ontwik­kelingen ook voor de bedrijfsschadedekking onderkend te worden.

Wat hebben wij te bieden?

  • Controleberekening van het bedrijfsschadebelang op basis van gerealiseerde exploitatie.
  • Vertaling naar veronderstelde toekomstige exploitatie.
  • Uitgewerkte gezamenlijke analyse van bedrijfsschaderisico’s te vertalen in scenario’s.
  • Rapportage in de door u gewenste vorm.
  • Uitvoering en advisering altijd in nauwe samenwerking met uw assurantie-intermediair.
Back To Top
×Close search
Zoeken