skip to Main Content

Een deskundigen rapportage

Een deskundigen rapportage beschrijft onze visie op de schade-omvang en onze grondslagen hiervoor. Wij kunnen deze deskundigen rapportage in uw opdracht opstellen; in dat geval is sprake van een partij-rapportage. Of wij worden gezamenlijk door partijen of een Rechtbank benoemd.

Waarom

  • In geval van een (niet verzekerd) dispuut tussen partijen is de juridische grondslag relevant (hiervoor zijn de daarvoor opgeleide deskundigen beschikbaar) ; maar zal ook een uitspraak over de opgetreden (gevolg-) schade van belang zijn voor een goede afwikkeling.
  • Een deskundigen rapportage dient een onafhankelijk karakter te hebben; ook als sprake is van een partij-rapportage.

Voordelen

  • Troostwijk is een onafhankelijke organisatie die volledig zelfstandig optreedt.
  • Onze contra experts zijn zeer ervaren in het behartigen van de belangen van gedupeerden in de dialoog met onder andere de verzekeringsmaatschappij (bij verzekerde maatschappijen).
  • In het overleg met de schade-expert van de verzekeraar wordt door Troostwijk ook een gedocumenteerd schade dossier opgeleverd.
  • Onze contra-experts staan ingeschreven in het NIVRE-register.

Onze werkwijze

  • Wij starten met een heldere opdrachtbeschrijving en een plan van aanpak voor de deskundigen rapportage, gevolgd door een concreet overzicht van informatiebehoeften.
  • Na grondige bestudering van de beschikbare informatie treden wij in overleg met de partij(-en) over onze primaire interpretatie en de mogelijke grijze gebieden.
Back To Top
×Close search
Zoeken