skip to Main Content

Stappenplan Energie Opslag Systemen (accu’s)

Vanwege de stijgende energieprijzen en het verdwijnen van salderingsregelingen zullen steeds meer particulieren en bedrijven overstappen op Energie Opslag Systemen, ookwel EOS genoemd. Door gebruik te maken van een accu gaat de door henzelf opgewekte energie immers niet verloren. Als risicoinspectiebureau is het veilig plaatsen en gebruiken van een EOS onze eerste zorg. Er wordt momenteel vanuit het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gewerkt aan een handreiking voor Energie Opslag Systemen met een vermogen van minimaal 20 kWh. Voor EOS tot 20 kWh is er daarentegen nog niets voorhanden.

De risico’s van lithium-ion accu’s zijn als gevolg van de schaalvergroting en het ontstaan van nieuwe toepassingsgebieden echter fors toegenomen. Ondanks dat is het regelgevend kader nog beperkt. Zo zijn er in de praktijk nog geen vergunningseisen voorhanden en kan iedere gemeente afzonderlijk eisen stellen. Om onnodige risico’s te voorkomen heeft Burghgraef van Tiel een stappenplan ontwikkeld voor EOS tot 20 kWh.

In dit stappenplan wordt in het kort weergegeven welke stappen in welke specifieke situatie moeten worden genomen, zodat de betreffende EOS op een veilige wijze kan worden toegepast.

Back To Top
×Close search
Zoeken