skip to Main Content

De energietransitie Wat betekent dat voor de verzekerbaarheid?

Er gebeurt veel in expertiseland. Opvallend zijn natuurlijk de artikelen die de landelijke pers halen. Denk aan de brand op de Fremantle Highway, de schade door extreme weersomstandigheden zoals de storm Poly, de aardbevingen in Georgië, de enorme hagelschade in Noord-Italië, en het aantal stalbranden dat helaas weer lichtelijk toeneemt. Nu de energietransitie op de agenda staat en Nederland in 2050 circulair moet zijn, zijn er ook opvallend veel schades die gerelateerd zijn aan duurzame oplossingen zoals accu’s en zonnepanelen.

Ook wordt de recyclingbranche nog regelmatig geconfronteerd met brand, waardoor recyclingbedrijven lastig te verzekeren zijn. We gaan in gesprek met Jurjen Burghgraef van risico-inspectiebureau Burghgraef van Tiel & Partners over de verzekerbaarheid van duurzame oplossingen.

Verzekerbaarheid van duurzame oplossingen

Nederland heeft zich een aantal doelen gesteld. De verzekerbaarheid van de duurzame oplossingen om die doelen te behalen leidt echter regelmatig tot de nodige kopzorgen. Zo wil de overheid dat er in 2030 al vijftig procent minder gebruik wordt gemaakt van grondstoffen. Jurjen: “Dit zijn serieuze opgaven voor de recyclingbranche, zeker als je bedenkt dat zij dat ook nog veelal zonder verzekering moeten doen of zeer forse premies moeten betalen voor veelal een beperkte dekking. Recyclingbedrijven zijn namelijk helaas lange tijd lastig te verzekeren geweest. Want vanaf 2017 viel de een na de andere schade en de volledige Nederlandse recyclingwereld was opeens niet meer te verzekeren. In 2018 was er een piek in het aantal branden bij recyclingbedrijven. Verzekeraars hebben miljoenen moeten uitkeren. Er was er zelfs één die een miljoen euro per week kwijt was. Toen ging het roer om bij recyclingbedrijven. De focus verschoof van bouwen volgens het Bouwbesluit naar schadepreventie. Dat wil zeggen: beter bouwen, effectie- ver detecteren en alles doen om brand te voorkomen. En als er al schade valt, kijken hoe je die schade zo veel mogelijk kan beperken, door bijvoorbeeld te blussen of te compartimenteren.

Als je iets verzekert in deze wereld moet je echt weten waar je het over hebt. Wij risico-inspecteurs beginnen bij iedere klant met een nulmeting. Wij inspecteren wel recyclingbedrijven die zich de ene dag bezighouden met het recyclen van een bepaald product, maar die geen idee hebben wat ze de volgende dag gaan recyclen. Als recyclingbedrijf moet je echter altijd de controle houden over je afvalstromen. Stel dat zo’n bedrijf ineens huishoudelijk afval gaat recyclen en er zitten batterijen, lachgasballonnetjes of licht ontvlambare spuitbussen zoals haarlak bij, dan is het vrijwel zeker dat je een keer brand krijgt.  Zelfs die kleine batterijtjes in verjaardagskaarten met muziek kunnen brand veroorzaken. Zo’n brand moet echter beperkt blijven tot het scenario dat wij bedenken en dat kan door bijvoorbeeld blussing en compartimentering. Als je de brand onder controle weet te houden kan je immers voorkomen dat het gehele bedrijf afbrandt.”

Jurjen laat foto’s zien van wandafscheidingen. “Dit bedrijf heeft per scheiding 250.000 euro meer uitgegeven aan de wanden dan verplicht was volgens het Bouwbesluit. Dankzij die wandafscheiding had het bedrijf circa vier miljoen minder schade aan de andere kant van de scheidingsmuur. Als recyclingbedrijven technisch voldoen aan de door ons gestelde uitgangspunten, is de kans op brand aanzienlijk kleiner. Bovendien zijn beginnende branden beter beheersbaar en kan de schade vaak worden beperkt. Met dit soort maatregelen zijn inmiddels nagenoeg alle recyclingbedrijven verzekerbaar. Uiteraard zal er schade blijven vallen, want de kans dat er brand ontstaat is nu eenmaal reëel, maar met de juiste premie en voldoende preventie is het risico voor de meeste recyclingbedrijven verzekerbaar. Als ver- zekeraars in co-assurantie dit samen oppakken, kunnen we het proces van hergebruik van de grondstoffen versnellen. En dan komen we ook dichter in de buurt van de doelstelling van een honderd procent circulaire economie. Uiteraard wel rekening houdend met een hoog niveau van preventie, want een brand is hoe dan ook slecht voor het milieu.”

Zonnepanelen op brandbare daken

Zonnepanelen worden steeds vaker niet op, maar in gevels en daken geplaatst of geplakt. En dat is best risicovol. Jurjen: “Het plaatsen is specialistisch werk en gelukkig zien wij dat de kwaliteit van het installatiewerk steeds beter wordt. Er wordt nu bijvoorbeeld veelal aantoonbaar voldaan aan de NEN 1010 en steeds meer wordt er door een onafhankelijke inspecteur een controle conform Scope 12 uitgevoerd.  Om zonnepanelen veilig te installeren hebben wij enige tijd geleden al een stappenplan opgesteld. Dat al eerder gepubliceerde stappenplan hebben wij onlangs aangepast.

Klik hier voor het hele interview met Jurjen Burghgraef in het Schade-Magazine.

Back To Top
×Close search
Zoeken