skip to Main Content

Lithium batterijen

Omgang met lithium batterijen conform de visie van Burghgraef van Tiel & Partners i.s.m. FSE Support.

Voorwoord

Onderstaande visie is met zorg geschreven vanuit het oogpunt van brandveiligheid waarbij het voorkomen van slachtoffers en het beperken van schade voorop staan. Deze visie is een levendig document, geen wetgeving en er kan, mits goed onderbouwd, van afgeweken worden. Let er hierbij op dat de doelstellingen: het beperken van de omvang van de schade en het voorkomen van slachtoffers, nooit uit het oog verloren raken. De visie is zo uitgebreid mogelijk opgesteld, toch kan het voorkomen dat er onderdelen gemist worden. Beoordeel deze dan altijd als maatwerk. Bij veranderingen van de stand der techniek dan wel technologische ontwikkelingen zal dit document worden herzien. De meest actuele versie kunt u opvragen bij Burghgraef van Tiel & Partners, middels een e-mail te sturen naar r.koster@risicoinspecties.nl.

Doel

Het doel van deze visie is het creëren van een duidelijke en werkbare situatie voor het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties waarbij omvangrijke schades worden voorkomen en waarmee de continuïteit van de onderneming, overheidsinstelling of non-profitorganisatie niet in gevaar komt. Helaas is het niet mogelijk om branden uit te sluiten, omdat lithium batterijen ten alle tijde instabiel kunnen worden en brand kunnen veroorzaken. Daarom is het beperken van schade een essentieel onderdeel van deze visie.

Scope
  • UN 3480 secondary Lithium ion batteries (including lithium ion polymer batteries)
  • UN 3481 secondary Lithium ion batteries contained in equipment, or Lithium ion batteries packed with equipment (including lithium ion polymer batteries)
Lithium batterijen in gebruiksvoorwerpen
UN 3481

Bovengrens: 5 kWh of 10 fiets accu’s (gemiddeld 500 wh per stuk). Boven de bovengrens beveiligen conform “Winkels, showrooms, magazijnen, garagebedrijven, reparatiebedrijven, onderhoudsbedrijven, verhuurbedrijven”

Opslag conform voorschriften leverancier, aangevuld met:

Nieuw
  • Verpakt in originele verpakking.
Opladen
  • Opladen buiten een brandwerende opslagvoorziening is tijdens werktijd toegestaan. Let er hierbij op dat er geen voorraad aan batterijen wordt opgeslagen nabij het laden. Laad bij voorkeur onder toezicht, vanwege een verhoogd risico op brand tijdens het laden;
  • Na werktijd de eenheden centraal opladen in een brandwerende opslagvoorziening met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten conform NEN-EN-14470-1. Indien de brandwerende voorziening een grotere netto inhoud heeft dan 1 m³ dan moet deze voldoen aan de NEN 6069, zoals staat beschreven in de PGS 15, conform onderstaande uitgangspunten:
  • De brandwerende opslagvoorziening 60 minuten brandwerend uitvoeren, conform de NEN 6069, waarbij zowel voor de wanden, alsook de daken wordt voldaan aan alle criteria ’s van de NEN 6069, zoals ook staat beschreven in de PGS 15 en waarbij de brandwerende deuren worden getest conform EI1 en de eerste 10 mm van de wanden en daken zijn vervaardigd uit onbrandbaar materiaal (A1, conform de NEN 13501).
  • De brandwerende opslagvoorziening voorzien van voldoende laadpunten, waarbij bij activering van de blusinstallatie het laadproces onmiddellijk onderbroken wordt. Het gebruik van verlengsnoeren is niet toegestaan. De brandwerende opslagvoorziening voorzien van rookgasafvoer, branddetectie (rookmelder of thermisch koord) en een automatische blusinstallatie (brandbeheersinstallatie) (fail safe). Bekabeling van sturingen van brandbeheersinstallaties en bekabeling in brandwerende opslagvoorzieningen uitvoeren met functiebehoud FB-60. Een rookgasafvoer moet uit onbrandbare materialen bestaan en tot buiten het pand gevoerd worden, dit omdat de gassen die vrijkomen ernstige schade kunnen veroorzaken alsmede brandbaar/explosief zijn. Deze mogen niet inpandig vrij komen. Een alarm laten doormelden via een GSM module, dan wel koppelen aan een inbraak- of brandmeldinstallatie;
  • Het inpandig en na werktijd laden van eenheden wordt afgeraden in verband met een verhoogd risico op brand tijdens het laden.

Klik hier voor het hele visiedocument.

Back To Top
×Close search
Zoeken