skip to Main Content

Risico-inspecties en verduurzaming

Ieder bedrijf moet verduurzamen. De overheid heeft hier een duidelijk beeld bij. De daarbij horende regelgeving komt helaas pas later, veelal pas nadat er een incident heeft plaatsgevonden. En dat terwijl regels nu wellicht nog belangrijker zijn dan ooit, omdat bedrijven moeten gaan investeren. Want de vraag is uiteraard: welke investeringen moeten bedrijven dan gaan doen? En wordt het risicoprofiel daar beter of slechter door?

Burghgraef van Tiel is vaak betrokken bij incidenten die gerelateerd zijn aan verduurzaming. Denk aan schades door batterijen of door een PV-installatie (zonnepanelen). Daarnaast is het van belang dat de brandbaarheid van gebouwen op de juiste wijze wordt beoordeeld. Bedrijfsgebouwen moeten van overheidswege voldoen aan het bouwbesluit. Maar als bedrijfsgebouwen gebouwd zijn conform het bouwbesluit, dan wil dat nog niet zeggen dat verzekeraars ook de mening toegedaan zijn dat ze brandveilig zijn.

Verduurzamen en continuïteit

Bedrijven gaan verduurzamen omdat het moet. Bijvoorbeeld omdat de klantenkring het verlangt, omdat de gas- of stroomrekening te hoog is, of omdat ze subsidie kunnen verkrijgen. In de toekomst komt er mogelijk regelgeving om bedrijven te verplichten te verduurzamen. Bij de kantorenmarkt gebeurt dat al. In de industrie nog niet, maar ook dat zal er ongetwijfeld aankomen.

Maar hoe doe je dat dan op een veilige manier? Dat is precies waar het bouwbesluit niet naar kijkt. Het bouwbesluit is namelijk puur en alleen gericht op de veiligheid van mens en dier. Niet op schade en de continuïteit van ondernemingen. Als een gebouw volledig afbrandt en er zijn geen slachtoffers gevallen, dan is er voldaan aan het primaire doel van het bouwbesluit. Wij kijken daarentegen wel naar de continuïteit van ondernemingen. En wij denken erover na.

Verduurzamen met een risicobril

Wil je op een veilige manier verduurzamen, dan moet je dat volgens ons met een risicobril op doen, want dan worden de materialen net iets beter. Leveranciers zijn dan ook meer gericht op het leveren van kwaliteit, omdat ook andere deskundigen meekijken. Oké, je hebt je investering dan niet binnen zeven jaar terugverdiend, maar wel na acht jaar. Je hebt bovendien een veilig pand. En dat betekent uiteraard dat de continuïteit beter kan worden gewaarborgd.

Neem als voorbeeld de batterijen die bedrijven gaan aanschaffen voor de opslag van energie. Die batterijen mag je volgens het bouwbesluit op het dak plaatsen. Dat is een fantastisch mooi plekje, want als er iets gebeurt, dan vallen er op zo’n dak geen slachtoffers. Waar het bouwbesluit echter aan voorbij gaat is het feit dat je er niet bij kan komen op het moment dat zo’n batterij in brand vliegt. Met als gevolg dat zo’n heel pand afbrandt.

Back To Top
×Close search
Zoeken