skip to Main Content

Een deskundige taxatie. Voor alle zekerheid die je wenst en nodig hebt

De meeste ondernemingen hebben een brandverzekering afgesloten en denken daardoor vaak ten onrechte dat het wel goed zit, mocht er een calamiteit plaatsvinden. En toch is meer dan de helft van de Nederlandse ondernemingen onderverzekerd. Daarmee ligt een groot gevaar op de loer, want door onderverzekering is het voortbestaan van de onderneming in het geding.

Alleen een verzekering afsluiten is vaak niet voldoende. Om onderverzekering – of oververzekering – uit te sluiten, is een gedegen taxatie nodig waarmee de correcte waarde van de verzekerde objecten wordt vastgesteld. Alleen wanneer er een taxatierapport wordt aangetekend in de verzekeringspolis is er bij calamiteiten sprake van een optimale dekking. Dit is wettelijk zo geregeld. Alle reden dus om extra aandacht te schenken aan een correcte bepaling van de waarde. Met een correcte waarde worden de problemen die het gevolg zijn van over- en onderverzekering voorkomen, waardoor je zeker weet dat je niet teveel premie betaald (oververzekering) en dat je bij schade optimaal gecompenseerd wordt.

Een correcte verzekerde waarde voor gebouwen

Hoe zit dat dan met onder- of oververzekering? Dat hangt van de polis af. Laten we eerst eens even naar gebouwen kijken. Met een taxatierapport worden de meeste gebouwen verzekerd tegen de herbouwwaarde. Deze herbouwwaarde is niet gelijk aan de koopsom die vrijwel altijd als verzekerde waarde geldt voor een verzekering als er geen taxatierapport is opgesteld. Dat er een verschil is tussen de commerciële waarde en de herbouwwaarde realiseren ondernemers zich meestal niet. Ook wordt vaak ten onrechte gedacht dat de waarde van een pand na verbouwing of uitbreiding net zoveel stijgt als de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Als er geen gedegen taxatierapport ten grondslag ligt aan de verzekering, kan het zijn dat je onder- of oververzekerd bent. Ben je oververzekerd, dan betaal je jaar in jaar uit te veel premie. Ondanks het teveel aan premie wat betaald is krijgt je bij schade echter niet meer uitgekeerd dan de werkelijk waarde (die lager ligt). Te veel premie betalen betekent ook echt dat je als verzekerde te veel betaald voor wat je krijgt. Ben je daarentegen onderverzekerd, dan wordt slechts een evenredig deel van de schade vergoed. Dit betekent dat de schade onvoldoende gedekt wordt. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Stel dat een pand 1 miljoen waard is en het is voor slechts 6 ton verzekerd, dan krijg je bij schade slechts 60% van de daadwerkelijke schade uitgekeerd. Om verder te kunnen zou de verzekerde dan zelf de overige 40% moeten inbrengen en dat heeft verstrekkende gevolgen. De de continuïteit van een onderneming zou in gevaar kunnen komen of de onderneming krijgt te maken met verstrekkende financiële problemen.

Alleen met een taxatierapport waarin de juiste herbouwwaarde is vastgelegd kunnen dit soort problemen worden voorkomen. We moeten hier echter wel een paar kanttekeningen plaatsen, want eenmalig een taxatierapport opstellen is helaas niet voldoende om een correcte dekking te garanderen voor de gehele looptijd van uw verzekering. Een taxatie is namelijk slechts een momentopname. De verzekerde waarde van een object kan na enkele jaren fors afwijken van de werkelijke waarde, omdat inkoopprijzen kunnen stijgen, omdat de markt verandert of omdat er bijvoorbeeld verbouwingen plaats hebben gevonden. Om de correcte verzekerde waarde te garanderen zal er dus op gezette tijden een hertaxatie moeten plaatsvinden. Taxatierapporten waarvan de termijn is vervallen, zijn namelijk niet meer geldig, waardoor verzekerden slechts de dagwaarde uitgekeerd krijgen. Gebouwen moeten in de regel eens in de zes jaar opnieuw getaxeerd worden envoor inventaris geldt een termijn van drie jaar.

Ten tweede is het belangrijk om de verzekerde waarde aan te passen aan de huidige omstandigheden. De markt en de prijzen van diensten, transport, brandstof, elektriciteit en grondstoffen veranderen en daarom moet het verzekerde bedrag jaarlijks geïndexeerd worden. Daarvoor kunnen verzekeraars de Troostwijk-index gebruiken.

Tot slot, moet men voor een correcte verzekerde waarde ook rekening houden met factoren zoals capaciteitsproblemen en planningen die uitlopen. Dit heeft samen met alsmaar stijgende materiaalkosten tot gevolg dat de potentiële (her)bouwkosten alsmaar hoger worden. Ook is het belangrijk te anticiperen op investeringen bij nieuw- en herbouw die worden afgedwongen door het bouwbesluit, waarmee ondernemers na een schade geconfronteerd worden. Dit zijn allemaal zaken waar de experts van Troostwijk Expertises Waardevol advies over kunnen geven.

De verzekerde waarde van een bedrijfsinventaris

Bij schade aan een bedrijfsinventaris wordt meestal de nieuwwaarde uitgekeerd. In principe is de “nieuwwaarde” het bedrag dat nodig is om iets opnieuw aan te schaffen. Echter, wordt een inventaris die verzekerd is op basis van nieuwwaarde door afschrijving voor de verzekering geleidelijk steeds wat minder waard. Als de waarde van de bedrijfsinventaris op het moment van schade lager is dan 40% van de nieuwwaarde – dat is bijna altijd al na drie jaar het geval – dan wordt niet de nieuwwaarde, maar slechts de dagwaarde uitgekeerd. Ook als je verzekerd bent op basis van nieuwwaarde. De enige manier om een uitkering van de dagwaarde te voorkomen is door een taxatierapport aan de polis toe te voegen. Met een taxatierapport wordt er wél volgens de nieuwwaarde uitgekeerd. Om de waarde in het taxatierapport up-to-date te houden is het natuurlijk wel nodig om tijdig te laten hertaxeren en regelmatig te indexeren op basis van de Troostwijk-index.

Let op!

Het vak van een taxateur is geen beschermd beroep. Iedereen mag zichzelf taxateur noemen en dat kan in praktijk tot grote problemen leiden. Je hebt als verzekerde alleen echte zekerheid als je een Register-Taxateur inschakelt voor een deskundige taxatie. Register-Taxateurs, die staan ingeschreven bij het Verenigd Register van Taxateurs (VRT), zijn namelijk gebonden aan nauwkeurig vastgestelde normen, waarden en zullen een hoge kwaliteitsstandaard nastreven. Bij Troostwijk bent u aan het juiste adres voor onafhankelijke deskundige Register-Taxateurs.

Als jouw verzekeringspolis een taxatierapport van Troostwijk bevat en er tijdig is gehertaxeerd en geïndexeerd, dan heb je het als ondernemer goed voor elkaar. Want mocht er dan een calamiteit plaatsvinden, dan is er in ieder geval geen discussie meer over de verzekerde waarde en dan zal de uitkering de gehele schade dekken.

Mocht je onverhoopt te maken krijgen met een schade, weet dan dat je recht hebt op een eigen deskundige contra-expert van Troostwijk die jouw belangen behartigd, je ondersteund en je begeleidt tijdens het schadeafwikkelingsproces. Een contra-expert zorgt dat je krijgt waar je als verzekerde recht op hebt. Meestal worden de kosten van een contra-expert voor de verzekerde ook volledig gedekt door de verzekering.

Back To Top
×Close search
Zoeken