skip to Main Content

Continuïteit waarborgen

Dekking bij bedrijfsschade is één van de voornaamste waarborgen voor continuïteit van de onderneming na schade. De brutomarge valt immers (deels) weg, terwijl het kostenpatroon maar beperkt of vertraagd reageert op de effecten van de calamiteit.

De over- en onderdekkingsclausule lost dit probleem slechts voor een deel op. Daarnaast strekken de (markt-)effecten van een ongeplande stagnatie zich vaak over een veel langere periode uit dan de periode die nodig is om de materiële schade te herstellen.

Waarom?

Bedrijfsschadedekking

Bedrijfsschade advies is nuttig omdat in de praktijk vaak blijkt dat het bedrag of de afgesproken termijn van de bedrijfsschadedekking niet de gewenste zekerheid biedt.

Zo is de hoogte van het verzekerde bedrag vaak gebaseerd op gedateerde gegevens en/of een onjuiste berekeningsmethode. Ook wordt er vaak onvoldoende rekening gehouden met de ontwikkeling van de onderneming en de effecten van de algemene economische ontwikkeling.

Klik hier voor onze brochure over bedrijfsschade advies.

Voordelen

Onafhankelijk

Troostwijk is een onafhankelijk expertise- en taxatiebureau dat volledig zelfstandig optreedt. Wij kijken daarom onbevooroordeeld naar uw belangen en risico’s.

Uniek

Troostwijk Contra Expertises is als contra-expert marktleider in Nederland. Onze contra-experts zijn actief op alle onderdelen van het schaderegelingsproces; van gebouwen en bedrijfsmiddelen tot goederen en bedrijfsschade.

Deskundig

Onze contra-experts zijn schade-experts die staan ingeschreven in het NIVRE register. Jaarlijks worden ze getoetst om zeker te zijn dat zij nog voldoen aan de eisen die door het NIVRE worden gesteld.

Alle segmenten

Wij opereren in alle segmenten van het bedrijfsleven, de non-profit sector en de (semi-)overheid. Wij hebben ervaring met het schaderegelingsproces bij zowel beursgenoteerde ondernemingen als het MKB.

Onze werkwijze

Maatwerk

Een bedrijfsschade advies kan in meerdere gradaties worden uitgevoerd. Zo kan er worden gekozen voor een ‘quick scan’, maar ook voor een volledige rapportage op basis van een uitgebreide analyse.

Berekening

Bij een bedrijfsschade advies, vindt er een controleberekening van het bedrijfsschadebelang plaats, op basis van gerealiseerde exploitatie en de te verwachten toekomstige exploitatie.

Analyse

Samen met u en uw verzekeringsmakelaar, analyseren wij de mate waarin uw onderneming afhankelijk is van interne en externe factoren en de wijze waarop dit in de bedrijfsschadedekking geïntegreerd kan worden.

Rapportage

Afhankelijk van uw wensen vindt de rapportage mondeling of schriftelijk plaats. Gewenste aanpassingen van polisvoorwaarden, worden met u en uw verzekeringsmakelaar besproken. Na het overleg tussen de verzekeringsmakelaar en de verzekeraar(s), kunnen de door ons voorgestelde aanpassingen doorgevoerd worden.

 

Weet u al wat u nodig heeft? Vraag eenvoudig een vrijblijvende offerte aan.
Back To Top
×Close search
Zoeken