skip to Main Content

Risicoprofiel

Een economische taxatie is voor organisaties van strategisch belang. Bij Troostwijk begrijpen wij de invloed van materiële en immateriële activa op het risicoprofiel en het toekomstig rendement.

Of het nu om een overname, een financiering of een balanswaardering – eventueel in het kader van de onroerendezaakbelasting – gaat. Onze bedrijfseconomische taxateurs weten waar zij het over hebben.

Waarom?

Waarom taxeren

Strategische en financiële beslissingen

Oplossingen

Een economische taxatie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van jaarrekeningen, financieringen, beleggingstransacties, fusies en overnames, bij aanhuur- en verhuurtransacties, voor fiscale doeleinden, onteigeningsvraagstukken en verzekeringsdoeleinden.

Economische taxatie van roerende- en onroerende zaken

Waarvoor kunt u bij ons terecht:

  • Voor de taxatie van elk type commercieel vastgoed zoals kantoor-, winkel- en bedrijfsruimten, maar voor ook wooncomplexen, grond- en exploitatie gebonden vastgoed
  • Voor de taxatie van elk type kantoor-, winkel-, of bedrijfsinventaris, voorraden en industriële productielijnen en installaties
  • Voor de taxatie van immateriële activa zoals goodwill en octrooien maar ook software, auteurs- en modelrechten
  • Voor de taxatie van kunst, design en antiek, waardevolle sieraden of andere kostbare zaken

Waardebegrippen

Bij de formulering van een taxatieopdracht wordt in overeenstemming met het doel van de taxatie altijd een waarderingsgrondslag bepaald.

 

Voordelen

Onafhankelijk en objectief waardeoordeel

Troostwijk taxeert als marktleider voor alle denkbare bedrijven en instanties. Als onafhankelijk en objectief taxateur voeren wij bedrijfseconomische taxaties uit over de hele wereld.

Een betrouwbare partner

U weet zeker dat een waardering van al uw bezittingen in vertrouwde handen is bij een betrouwbare partner: één van de meest ervaren taxatiebureaus van Nederland.

Ervaren en vakkundige taxateurs

Onze taxateurs – waarvan een groot deel register-taxateur is – staan ingeschreven bij één of meerdere van onderstaande registers en beschikken over alle noodzakelijke kennis en ervaring. Jaarlijks volgen zij een permanent educatietraject in de vorm van externe- en inhouse trainingen.

blank
blank
blank
blank

Combinaties van taxaties

Troostwijk biedt door de aanwezigheid van kennis op veel terreinen twee combinaties van taxaties die vrijwel uniek zijn.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om voor economische doelen een taxatie van zowel roerende- als ook onroerende zaken te laten uitbrengen. Daarnaast kan ook een combinatie gemaakt worden van een verzekeringstaxatie en een taxatie voor een bedrijfseconomisch doel.

Brede expertise

Door de jaren heen hebben wij een brede expertise opgebouwd in het taxeren van bedrijfsmatige roerende- en onroerende zaken. Hierbij kunt u denken aan industriële complexen, winkelcentra, horeca, vastgoedportefeuilles (kantoren en woningen), golfbanen en zorg gerelateerd vastgoed.

Ook voor de taxatie van immateriële activa, zoals goodwill of merknamen en websites kunt u bij ons terecht.

Onderzoek staat centraal

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties. De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar economische trends en ontwikkelingen en naar de diverse vastgoedmarkten. De inzet van gespecialiseerde data-analisten staat garant voor nauwkeurige analyse en kennisdeling.

Onze werkwijze

Opdracht

Nadat het doel, waarderingsgrondslag en rapportagevorm voor een taxatieopdracht in kaart zijn gebracht, worden het financiële component en de uitvoeringstermijn besproken. Na akkoord van onze opdrachtgever wordt het taxatieproces gestart.

Taxatiesysteem

Troostwijk maakt gebruik van inhouse ontwikkelde taxatiesystemen “Trevalar en TAC”. Deze systemen dragen bij aan de efficiency van het taxatieproces en aan de mate van controle op het gehele taxatieproces. Het in het systeem opgenomen rekenmodel, de onderliggende data en de rapportgenerator, waarborgen uniformiteit.

Uitvoering

Onze taxateurs nemen zorgvuldig de specificaties op die nodig zijn voor een analyse en waardeoordeel. Aan de hand van onder andere de objectkenmerken, waarde-beïnvloedende factoren, research en marktkennis van onze taxateurs, onderbouwen wij een waardering en leggen die vast in een rapportage.

Klanttevredenheidsonderzoek

Troostwijk legt de lat van de kwaliteit van haar producten op een hoog niveau, waardoor wij voortdurend op zoek zijn naar verbeteringen in onze dienstverlening.

Na het verzenden van het taxatierapport nodigen wij onze opdrachtgevers uit om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek.

 

Weet u al wat u nodig heeft? Vraag eenvoudig een vrijblijvende offerte aan.
Back To Top
×Close search
Zoeken