Waardebegrippen

Bij het formuleren van een taxatieopdracht wordt in overeenstemming met het doel van de taxatie de waarderingsgrondslag bepaald, de kunnen zijn: