Bedrijfs schade

Zorgen voor continuïteit na een schade

Waarborgen continuïteit

 

 

Bedrijfsschadedekking is één van de voornaamste waarborgen voor continuïteit van de onderneming na schade. De brutomarge valt immers (deels) weg, terwijl het kostenpatroon maar beperkt of vertraagd reageert op de effecten van de calamiteit.

Het bestaan van een over- en onderdekkingsclausule lost dit probleem slechts voor een deel op. Daarnaast strekken de (markt-)effecten van een ongeplande stagnatie zich vaak veel langduriger uit dan de periode die nodig is om de materiële schade te herstellen.

Waarom bedrijfsschade advies

Bedrijfsschadedekking

Waarom een bedrijfsschade advies: in de praktijk blijkt regelmatig dat het bedrag of de afgesproken termijn van de bedrijfsschadedekking niet de gewenste zekerheid biedt. 

Zo is de hoogte van het verzekerde bedrag vaak gebaseerd op gedateerde gegevens en/of een onjuiste berekeningsmethode en het gebeurt regelmatig dat onvoldoende rekening is gehouden met de ontwikkeling van de onderneming en aan effecten van algemene economische ontwikkeling.

Voordelen Troostwijk bedrijfsschade advies

Onafhankelijk

Troostwijk is een onafhankelijk expertise- en taxatiebureau dat volledig zelfstandig optreedt. Wij kijken daarom onbevooroordeeld naar uw belangen en risico’s.

Uniek

Troostwijk Expertises is als contra-expert marktleider in Nederland. Onze contra-experts zijn actief op alle onderdelen van het schaderegeling proces van gebouwen en bedrijfsmiddelen tot goederen en bedrijfsschade.

Deskundig

Onze contra-experts zijn schade-experts die staan ingeschreven in het NIVRE register, jaarlijks worden zij getoetst of zij nog aan de door het NIVRE gestelde opleidingseisen voldoen.

Breed inzetbaar

Wij opereren in alle segmenten van het bedrijfsleven, de non-profit sector en de (semi-)overheid. Onze ervaring met het schaderegelingsproces strekt zich uit van MKB tot beursgenoteerde ondernemingen.

Onze werkwijze

Maatwerk

Een bedrijfsschade advies kan in meerdere gradaties worden uitgevoerd. Als ‘quick scan’, maar ook op basis van een uitgebreide analyse en een volledige rapportage.

Berekening

Bij een bedrijfsschade advies vindt de controleberekening van het bedrijfsschadebelang plaats op basis van gerealiseerde exploitatie en een vertaling naar veronderstelde toekomstige exploitatie.

Analyse

Samen met u en uw verzekeringsmakelaar analyseren wij de afhankelijkheid van uw onderneming van interne en externe factoren en de wijze waarop dit in de bedrijfsschadedekking geïntegreerd kan worden.

Rapportage

Afhankelijk van uw wensen vindt rapportage mondeling of schriftelijk plaats. Gewenste (suggesties voor) aanpassingen van polisvoorwaarden worden met u en uw verzekeringsmakelaar besproken en door de laatste in overleg met verzekeraars doorgevoerd.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

Offerte aanvragen

Vul het formulier in en vraag eenvoudig een offerte aan!

  1. Contactgegevens:
  2. Verzoek voor:
  3. (Meerdere keuzes zijn mogelijk)