skip to Main Content

Troostwijk: tussen de regels door luisteren

Risico’s beheersbaar maken. Dat is wat Troostwijk doet. “Om dat te bewerkstelligen zetten wij zowel technologie als onze mensen in. Technologie en menselijk handelen kunnen wat ons betreft dan ook prima samengaan. Wij worden bijvoorbeeld gefaciliteerd door IT-systemen. Zo kan de Oodit-tool ingezet worden om risico’s in kaart te brengen en te analyseren. Maar het interpreteren van al die data, dat is toch echt mensenwerk.” Aan het woord is de kersverse directeur van Troostwijk | BvT, André van Strien.

“Wij volgen nieuwe technologieën op de voet en zetten technologie waar mogelijk in. Maar ons belangrijkste kapitaal, dat zijn onze mensen. Zij gaan naar de klant, bekijken de situatie ter plekke, luisteren naar de wensen, ontdekken waar mogelijke risico’s zitten, brengen die in kaart en zoeken naar passende oplossingen. En misschien nog wel het belangrijkste: zij luisteren tussen de regels door. Dat is iets wat systemen niet kunnen. Maar al onze collega’s wel. Zij zien bovendien verbanden tussen hun eigen discipline en al die andere disciplines die de Troostwijk Groep kent. Of ze nu langskomen voor een bedrijfswaardering, een risico-inspectie, een taxatie voor verzekeringsdoeleinden of een commerciële taxatie van opstallen, inboedels, inventarissen, machinerieën of kunst, met elkaar weten we het grote geheel te overzien en de risico’s beheersbaar te maken. En mocht het onverhoopt toch misgaan, dan vliegen we onze contra-experts in om gedupeerden bij te staan en ervoor te zorgen dat gedupeerden snel hun bedrijfsactiviteiten weer kunnen hervatten.”

Continuïteit waarborgen
“Zo waarborgen wij de continuïteit van onze klant. En dat gaat ver. Zelfs als een taxateur van Apresa langskomt voor het bepalen van de waarde van een kunstobject en die taxateur ontdekt een risicovolle situatie, dan zullen wij risico-inspecteurs erbij gehaald worden en zorgen wij ervoor dat de risico’s op het gebied van diefstal, brand of waterschade voor diezelfde kunst worden geminimaliseerd.
Voor de waardering en risico-inspectie van grote portefeuilles en eenvoudige risico’s hebben we binnen Oodit speciale applicaties ontwikkeld. Al het andere, specialistische werk kan niet door artificial intelligence gedaan worden. Dat is mensenwerk. Maatwerk. Daarin gaan we zelfs zo ver dat we ook toekomstbestendige risico-adviezen verstrekken. Door tussen de regels door te luisteren ontdekken wij of er toekomstplannen zijn en kunnen wij klanten wijzen op de risico’s die daarbij horen. Zo houden we te allen tijde de continuïteit van onze opdrachtgevers in het oog.”

Troostwijk Academy
Hoe Troostwijk aan alle kennis komt? Die heeft het bedrijf in meer dan 90 jaar opgebouwd en veiliggesteld. Overdracht van kennis vindt plaats via de Troostwijk Academy. “Dit is een hybride leeromgeving waarin wij onze eigen mensen en de markt opleiden. Een deel van het opleidingsprogramma kan online gevolgd worden, op het moment dat het de cursist goed uitkomt. Maar het belangrijkste deel, dat vindt via fysieke trainingen plaats. Want anderen opleiden, ook dat is mensenwerk.”

Bron: www.narim.com

Back To Top
×Close search
Zoeken