Verzekerings-taxaties

Is uw risicobeheer op orde?

Risicobeheer

 

U heeft natuurlijk een verzekering voor uw gebouwen en inventaris / bedrijfsinventaris. Maar weet u zeker dat uw eigendommen niet oververzekerd of juist onderverzekerd zijn? Kortom: is uw risicobeheer op orde?

Bij schade aan gebouwen of inventaris kan discussie ontstaan over de verzekerde waarden. Bij oudere eigendommen is er bovendien een lagere uitkering als gevolg van afschrijving.

Dit voorkomt u met een vaste verzekeringstaxatie. Die waarborgt de bedrijfscontinuïteit bij schade, zoals omschreven in artikel 7:960 BW. Na een schade wilt u immers ook écht schadeloos gesteld worden.

Waarom taxeren?

Waarom gebouwen taxeren

Waarderingsgrondslag

De waardegrondslag voor het verzekeren van een gebouw is de herbouwwaarde. In veel gevallen wordt hieraan onbewust voorbijgegaan. In plaats daarvan worden bijvoorbeeld de aankoopwaarde, de historische kostprijs/bouwkosten of de actuele waarde gebruikt. 

Het risico van onderverzekering is in al die gevallen erg groot. Een objectieve waardebepaling middels taxatie sluit dat uit. 

Standaard indexering 

Een standaard indexering leidt jaarlijks tot een cumulatieve stijging van de verzekerde waarde. Het risico hiervan is dat de herbouwwaarde na een aantal jaren behoorlijk kan afwijken van de werkelijke bouwkosten. Omdat een algemeen standaard indexpercentage voor uw gebouw te hoog kan zijn, is de kans op oververzekering - waarbij u teveel premie betaalt - reëel aanwezig. 

Periodieke taxatie garandeert te allen tijde een juiste verzekerde waarde!

Waarom inventarissen taxeren 

Waarderingsgrondslag

De waardegrondslag voor het verzekeren van inventarissen en huurdersbelangen is de nieuwwaarde of vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat na een schadeveroorzakende gebeurtenis nodig is om een gelijkwaardig alternatief te kunnen kopen. 

Dagwaarde 

Zonder taxatierapport geldt doorgaans een uitbetaling op basis van de dagwaarde, wanneer deze minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Dus naarmate de inventarissen ouder worden zal de hoogte van de uitkering steeds lager zijn. 

Bij een schade moet u vaak in één keer veel zaken nieuw aanschaffen. De ervaring leert dat dit bedrijven snel in financiële moeilijkheden kan brengen als er geen aanzienlijke financiële reserves zijn. 

Voordelen van Troostwijk taxaties

Onafhankelijk en objectief waardeoordeel

Troostwijk taxeert als marktleider voor alle denkbare bedrijven en instanties. Als onafhankelijk en objectief taxateur voeren wij taxaties uit over de hele de wereld.

Betrouwbare en duidelijke rapportage

Troostwijk staat garant voor een betrouwbaar, actueel taxatierapport en zorgt voor een sterkere positie als u onverhoopt toch door schade wordt getroffen.

Ervaren en vakkundige taxateurs

Onze taxateurs, waarvan een groot deel registertaxateur is, staan ingeschreven bij VRT, Vastgoedcert, NRVT of TMV en beschikken over veel kennis en ervaring die noodzakelijk is. Jaarlijks volgen zij een permanent educatietraject middels externe- en inhouse trainingen.

Specialist in uw branche

Troostwijk heeft specialisten in iedere branche. Onze ervaren en deskundige taxateurs volgen nauwlettend de ontwikkelingen binnen de verschillende branches. Troostwijk is bijvoorbeeld preferred supplier van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO).

Onderzoek staat centraal

Onderzoek is een essentieel onderdeel van ons werk. De afdeling research voert permanent onderzoek uit naar economische ontwikkelingen en monitort de diverse markten nauwkeurig.

Onze werkwijze

Opdracht

Nadat het doel, de waarderingsgrondslag en de rapportagevorm van een taxatieopdracht zijn vastgesteld, worden de financiële component en de uitvoeringstermijn besproken. Na akkoord van onze opdrachtgever wordt het taxatieproces gestart.

Taxatiesysteem

Troostwijk maakt gebruik van het inhouse ontwikkelde taxatiesysteem “Trevalar en TAC”. Dit draagt bij aan de efficiency van het taxatieproces en zorgt voor controle op het gehele taxatieproces. Het in het systeem opgenomen rekenmodel, de onderliggende gegevens en de rapportgenerator waarborgen uniformiteit.

Uitvoering

Tijdens een taxatie door onze specialisten worden zorgvuldig de specificaties opgenomen die nodig zijn voor een analyse en waardeoordeel. Op basis van onder andere de objectkenmerken, waarde-beïnvloedende factoren, research en marktkennis van onze taxateurs, onderbouwen wij een waardering en leggen die vast in een rapportage.

Klanttevredenheidsonderzoek

Troostwijk legt de lat hoog waar het gaat om de kwaliteit van haar producten. Daardoor zijn onze taxateurs voortdurend op zoek naar verbetering in onze dienstverlening. 

Na het verzenden van het taxatierapport nodigen wij onze opdrachtgevers uit om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Offerte aanvragen

Vul het formulier in en vraag eenvoudig een offerte aan!

  1. Contactgegevens:
  2. Verzoek voor:
  3. (Meerdere keuzes zijn mogelijk)