Onafhankelijk onderzoek

Unieke kennis en onderscheidend onderzoek naar trends in de markt

Het managen van informatie

Onze onderzoekers voeren permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt.

Unieke kennis

Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. De wereld wordt complexer en het managen van datastromen en deze te vertalen naar informatie daarmee steeds belangrijker. Hier profiteren onze klanten dagelijks van.

Zelfstandig onderzoek

De research afdeling van Troostwijk verricht ook zelfstandig onderzoek op verzoek van onze klanten. Wij hebben uitgebreide ervaring in het opzetten van marktonderzoek en met nieuwe inzichten helpen wij onze klanten om goed onderbouwde beslissingen te nemen. Het onderscheidende, eigenzinnige en voorspellende vermogen van onze afdeling research maakt het verschil. 

Onderzoek met visie

Opdrachtgevers hebben behoefte aan onderzoek met visie. Alleen het interpreteren van data is onvoldoende, je moet meer kunnen bieden. Voorspellende modellen en scenario analyses zijn essentieel voor het geven van goed onderbouwde en objectieve waarderingen en adviezen. 

Door de integrale bundeling van kennis en inzichten van onze research, taxatie en consultancy afdelingen ontstaat een exclusief product toegespitst op uw wensen. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht

  • Marktrapportages: onderzoek en analyse naar trends en ontwikkelingen in een markt, eventueel gespecificeerd naar de wens van de klant
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een project
  • Grondprijzen onderzoeken: onderzoek naar uitgifte van grond en prijsniveaus
  • Locatieonderzoek: advisering of een locatie voldoet aan de gestelde eisen
  • Portefeuille analyses: effecten van marktontwikkelingen op de portefeuille
  • Indexcijfers: kostenontwikkeling van gebouwen en inventaris voor verzekeringsdoeleinden

Betrouwbare data

Wij stellen hoge eisen aan de betrouwbaarheid van onze data en werken permanent aan uitbreiding en verdieping van onze marktinformatie en uitgebreide referentiedatabase. 

Daarnaast koppelen wij interne data aan externe en marktdata om tot nieuwe inzichten te komen.

Objectief onderzoek

Wij bieden u onderzoek waarbij geen andere belangen meespelen, een transparante visie op trends en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Daarnaast hebben wij uitgebreide ervaring in het opzetten van marktonderzoek en analyses. 

Wilt u een onbevooroordeeld onderzoek naar een vastgoedmarkt, sector, regio of project. Of een analyse voor uw portefeuille, financiering of investering? Dan zijn wij u graag van dienst.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Weet u al wat u nodig heeft?

Vul het formulier in en vraag eenvoudig een offerte aan!