skip to Main Content

Zo blijf je op de hoogte van waardeontwikkelingen

Voor verzekerden is het belangrijk dat er een deskundigentaxatie ten grondslag ligt aan de verzekerde waarde. Is dat niet het geval, dan riskeer je dat je meer premie betaalt dan nodig is, terwijl je niet méér uitgekeerd krijgt in geval van schade. Daarnaast loop je het gevaar op onderverzekering, waarbij de werkelijke waarde van het object hoger ligt dan de waarde waarvoor het object verzekerd is. Bij schade krijg je in dat geval te weinig uitgekeerd en dat kan het voortbestaan van een onderneming in gevaar brengen. Met een deskundigentaxatie ben je ervan verzekerd dat je na schade het juiste bedrag uitgekeerd krijgt en de juiste premie betaalt.

Om zeker te zijn dat de verzekerde waarde juist is, is het ook belangrijk om het verzekerde object tijdig te laten hertaxeren. Omdat prijzen fluctueren en marktomstandigheden voortdurend veranderen hebben taxatierapporten een beperkte houdbaarheid. In de regel is dat 3 jaar voor bedrijfsinventaris en 6 jaar voor gebouwen. Om te anticiperen op hedendaagse ontwikkelingen is het daarnaast belangrijk dat de verzekerde waarde geïndexeerd wordt. Zo zorg je ervoor dat de verzekerde waarde goed is afgestemd op de voortdurend veranderende prijzen van o.a. grondstoffen.

Troostwijk Index

Speciaal voor de verzekeringsbranche leveren wij op verzoek van verzekeraars al 20 jaar de Troostwijk Index. Per kwartaal berekenen wij indexcijfers waarmee een ieder waardeontwikkelingen kan volgen en kan anticiperen op veranderingen in de markt. De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed of een specifieke branche. Het is bovendien altijd exclusief de grond. Bij de bepaling van die indexcijfers maken wij gebruik van verschillende informatiekanalen en bronnen waaruit een gemiddeld indexcijfer wordt verkregen. Die indexcijfers geven zowel per jaar als per kwartaal de prijsontwikkeling van bedrijfsinventaris, gebouwen en woningen weer.

De Troostwijk indexcijfers geven een indicatie voor de benodigde indexatie van de verzekerde bedragen voor het komende kwartaal of jaar. En dat die verzekerde bedragen bij constant veranderende prijzen geïndexeerd moeten worden spreekt haast voor zich. De herbouw- of de nieuwwaarde is een momentopname en daarom is het belangrijk dat verzekerde bedragen bij constant veranderende prijzen met grote regelmaat geïndexeerd worden. Op de polisbladen van verzekeraars wordt dan ook vaak vermeld dat de Troostwijk Index van toepassing is.

Het belang van tijdig hertaxeren

Vanwege het algemene karakter van de indexcijfers en omdat de waardeontwikkelingen van vastgoed en inventaris nogal kunnen fluctueren, adviseren wij om naast een deskundigentaxatie de verzekerde objecten ook met voldoende regelmaat te laten hertaxeren. Een nieuwe getaxeerde waarde representeert een nieuw correct uitgangspunt voor de waarde, vanuit waaruit geïndexeerd kan worden.

Kanttekeningen bij de indexcijfers

De indexcijfers zijn overigens niet geschikt voor de indexatie van commerciële waarderingen. Ook dient men rekening te houden met het feit dat de korte termijn fluctuaties niet in de index zijn verwerkt. De Troostwijk Index geeft de structurele kostenontwikkeling weer, niet de conjuncturele kostenontwikkeling die door economische ontwikkelingen worden ingegeven, zoals nu bijvoorbeeld de geopolitieke ontwikkelingen die grondstof- en energieprijzen omhoogstuwen. In geval van prijsstijgingen beoordelen wij of die ontwikkelingen van structurele of tijdelijke aard zijn.

Het gebruik van de Troostwijk indexcijfers ontslaat verzekerden en tussenpersonen overigens niet van de eigen verantwoordelijkheid om prijsontwikkelingen te blijven volgen. Zij zullen zich te allen tijde moeten afvragen of indexatie met de structurele kostenontwikkeling, conjuncturele bewegingen voldoende afdekt. In sterk fluctuerende omstandigheden kan een kleine correctie op de index onderverzekering voorkomen.

Waar loopt het spaak?

Vanwege wijzigingen in het bouwbesluit moet je na schade ook rekening houden met het feit dat je verplicht bent om duurzaam terug te bouwen. Dat is dus een extra investering boven op de normale bouwkosten. Dan kom je niet uit met alleen een indexering op de herbouwwaarde. Ons advies aan verzekerden is dan ook: bespreek met uw tussenpersoon of verzekeraar de potentiële extra kosten die wijzigingen in het bouwbesluit met zich meebrengen. In samenspraak met verzekeraars kunnen dergelijke meerkosten namelijk gedekt worden en mee worden genomen in de polis. Kortom: verzekerden met een deskundigentaxatie, een tijdige hertaxatie, regelmatige indexering én de juiste polisvoorwaarden, zijn verzekerd van een optimale dekking. Een geruststellende gedachte, nietwaar?

En mocht er zich onverhoopt toch een calamiteit voordoen, dan kunnen de contra-experts van Troostwijk Expertises verzekerden volgens het principe van ‘equality of arms’ bijstaan. In vele gevallen wordt dit zelfs volledig vergoed door de verzekering.

Kosteloos gebruik van de Troostwijk Index

Regelmatig indexeren is dus van groot belang om de juiste dekking te kunnen garanderen. Met de Troostwijk indexcijfers, die gratis worden verstrekt, is de juiste indexering voor verzekeraars gemakkelijk te implementeren. Bronvermelding is daarentegen wel verplicht bij het gebruik van de Troostwijk Index, behoudens bij eigen of intern gebruik.

Voordelen van een abonnement op de Troostwijk Index

Gebruikers van de Troostwijk Index kunnen zich ook officieel abonneren op de gratis Troostwijk Index Nieuwsbrief. Met een abonnement op de nieuwsbrief is, is de bronvermelding niet langer verplicht. Het abonnement heeft echter nóg een groot voordeel: abonnees ontvangen via de Troostwijk Index Nieuwsbrief de nieuwste indexcijfers ruim vóór de officiële publicatiedatum, namelijk in de laatste maand van een kwartaal, zodat zij de indexatie tijdig kunnen doorvoeren.

Frequentie

Omdat gebleken is dat de gebruikers van de Troostwijk Index behoefte hebben aan zowel kwartaal- als jaarcijfers, verstrekt Troostwijk beide. Elk jaar wordt in de tweede week van november, via de Troostwijk Index Nieuwsbrief, de nieuwe prognoses voor de jaarcijfers en de kwartaalcijfers bekendgemaakt. De definitieve kwartaalcijfers volgen in de Troostwijk Index Nieuwsbrief die in de maanden december (kwartaal 1), maart (kwartaal 2), juni (kwartaal 3) en september (kwartaal 4) verschijnt. De cijfers worden enkele weken later op de website gepubliceerd en zijn dan voor iedereen inzichtelijk.

Ook eerder geïnformeerd?

Wilt u ook profiteren van de voorpublicatie van de Troostwijk Index? Vul eenmalig dit formulier in en ontvang als eerste de gratis Troostwijk Index Nieuwsbrief met de nieuwste cijfers. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Sybe Nijboer om te overleggen.

Sybe Nijboer

  • Senior researcher
  • 088-6666666
  • s.nijboer@troostwijk.nl
Back To Top
×Close search
Zoeken