skip to Main Content

Troostwijk Index kwartaal 3 – 2024

Met de Troostwijk Index kwartaal 3 – 2024 informeren wij u over de ontwikkelingen van de prijzen van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris. Onze indexcijfers geven een indicatie voor de indexatie voor de verzekerde bedragen voor het aankomend kwartaal.

De nieuwe indexcijfers zijn:

De Troostwijk-index voor bedrijfsgebouwen en kantoren: 130,8  
De Troostwijk-index voor woningen: 128,2 
De Troostwijk-index voor bedrijfsinventaris: 127,2 

Troostwijk-index (2019 kwartaal 4 = 100)
  KW3 2024  KW2 2024  KW3 2023  % t.o.v. voorgaande kwartaal  % t.o.v. zelfde kwartaal voorgaande jaar 
Bedr./Kantoor  130,8  129,2  125,1  +1,2%  +4,6% 
Woningen  128,2  127,0  123,3  +0,9%  +4,0% 
Inventaris  127,2  127,1  122,5  +0,1%  +3,9% 

 

Kwartaal op kwartaal stijgen de bouwkosten voornamelijk als gevolg van hogere lonen. De productiekosten voor inventaris bleven vrijwel ongewijzigd. Jaar op jaar is nog altijd sprake van een aanzienlijke stijging van zowel de bouwkosten als de productiekosten voor inventaris. Ook hier zijn de hogere loonkosten de voornaamste oorzaak.

Bouwkosten 
De CAO voor de sector Bouw en Infra is per 1 januari 2024 ingegaan. De verhoging van 7% vindt plaats op twee momenten in januari en juli 2024. Dit betekent dat in het derde kwartaal de lonen opnieuw met 3,5% stijgen.  
De prijzen voor de meeste bouwmaterialen stabiliseren of laten kwartaal op kwartaal een lichte daling zien. Het verschil tussen de bouwkosten voor woningen en utiliteitsbouw ontstaat doordat veelgebruikte materialen in de woningbouw een wat grotere prijsdruk zien, dan de in de utiliteitsbouw gebruikte materialen. Voor staal– en andere metaalproducten geldt zelfs dat de dalende trend lijkt te keren.  
 
De bouwsector staat flink onder druk. Door hoge rentes, grondstof- en materiaalprijzen is sprake van een forse terugval in de nieuwbouw. Daarnaast speelt onzekerheid over het overheidsbeleid de sector parten. Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe regering de bouw gaat stimuleren om het woningtekort aan te pakken. Voor de utiliteitsbouw geldt dat de matige economische omstandigheden in combinatie met hoge bouwkosten zorgen voor een lagere bouwproductie. Voor zowel de woningbouw als utiliteitsbouw geldt dat veel projecten niet rond te rekenen zijn door de hoge bouwkosten en grondprijzen. Hierdoor worden projecten (tijdelijk) uitgesteld. 
De krimp in de bouwproductie zorgt ervoor dat de vraag naar bouwmaterialen afneemt, waardoor prijzen stabiliseren of zelfs dalen. 
 
Productiekosten inventaris 
De productiekosten van bedrijfsinventaris bleven kwartaal op kwartaal vrijwel ongewijzigd. De lichte stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere loonkosten. Metalektro heeft een nieuwe CAO, waarin is afgesproken dat de lonen in drie stappen met 9% in de periode tot en met 31-12-2025. Per 1 juni stijgen de lonen met 2,75%, vervolgens komt er per 1-1-2025 3,25% bij en per 1-6-2025 3%. De onderhandelingen voor Metaal en Techniek zijn stukgelopen. Er ligt een looneis van 10 tot 12% in twaalf maanden. Momenteel voeren vakbonden actie om hun eis kracht bij te zetten. 
De markt van grondstoffen laat geen eenduidig beeld zien. De olieprijzen lagen in het tweede kwartaal circa 5% boven het niveau van het eerste kwartaal, maar lieten de laatste weken een dalende trend zien. Voor het derde kwartaal verwachten wij een stabiel tot licht lager beeld. Voor metalen geldt dat de non-ferro metalen sterk zijn gestegen (10 tot 15%), de trend is nog steeds stijgend. De stijging wordt mede veroorzaakt door nieuwe sancties tegen Rusland voor de handel in daar geproduceerde metalen. Staalprijzen lagen juist lager (-10%), matige vraag en overaanbod uit China zorgden voor druk op de prijzen. De laatste weken van het tweede kwartaal lijkt de vraag weer licht aan te trekken. Voor het derde kwartaal verwachten wij een stabiel tot licht hoger prijsniveau. 

Energieprijzen zitten al geruime tijd in een dalende trend. Desondanks liggen de prijzen nog altijd ruim boven het niveau van voor 2020 (ca. 50%). De sterkste daling lijkt ook achter de rug, dit betekent dat producenten voorlopig nog rekening moeten houden met structureel hogere energieprijzen. 
Geopolitieke ontwikkelingen (Rusland-Oekraïne, Midden-Oosten, China-Taiwan, etc.) zorgen voor aanhoudende onzekerheid op de grondstoffenmarkt. Escalatie van de diverse conflicten kan snel doorwerken in de prijzen. Vooralsnog zorgt de tegenvallende groei van de wereldwijde industriële productie dat grondstof- en materiaalprijzen stabiliseren of zelfs dalen.

Verwachte prijsontwikkeling van enkele belangrijke grondstoffen en materialen:
Grondstof/materiaal  Verwachte prijsontwikkeling 
Olie  Stabiel/licht dalend 
Staal  Stabiel/licht stijgend 
Non-ferro  Stijgend 
Zand  Stabiel 
Cement/beton  Stabiel 
Bakstenen  Stabiel 
Hout  Licht dalend 
Glas  Licht dalend 
Kunststof  Stabiel/licht stijgend 
Verf  Licht dalend 

In onderstaande tabel volgt de verwachting voor de komende vier kwartalen. Het betreft een trendmatige ontwikkeling op basis van de laatste data.

Verwachte prijsontwikkeling van enkele belangrijke grondstoffen en materialen:
  KW3 2024*  KW4 2024  KW1 2024  KW2 2025  KW3 2025 
Bedr./Kantoor  130,8 (132,1)  131,3  132,7  133,5  134,4 
Woningen  128,2 (128,9)  128,6  129,7  130,2  130,9 
Inventaris  127,2 (128,4)  127,7  128,1  128,8  129,3 

* definitief, tussen haakjes de voorspelling zoals gedaan in het voorgaande kwartaal

Toelichting

Bij de bepaling van de indexcijfers maakt Troostwijk gebruik van een aantal informatiekanalen. Uit al deze informatie wordt een samenstelling gemaakt waaruit een gemiddeld indexcijfer wordt verkregen. De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed (bijv. logistiek, productie, kantoorvilla, eengezinswoning, appartement, etc.) of aan een specifieke branche (bijv. metaal, chemie, diensten, etc.).

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze afdeling research, zij zijn bereikbaar via index@troostwijk.nl

Disclaimer
De inhoud van de Troostwijk index alsmede de Indexcijfers zijn en worden met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Troostwijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Troostwijk Index alsmede de Indexcijfers. Troostwijk kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud.

Back To Top
×Close search
Zoeken