skip to Main Content

Troostwijk Index kwartaal 2 – 2024

Met de Troostwijk Index kwartaal 2 – 2024 informeren wij u over de ontwikkelingen van de prijzen van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris. Onze indexcijfers geven een indicatie voor de indexatie voor de verzekerde bedragen voor het aankomend kwartaal.

De nieuwe indexcijfers zijn:

De Troostwijk-index voor bedrijfsgebouwen en kantoren: 129,2
De Troostwijk-index voor woningen: 127,0
De Troostwijk-index voor bedrijfsinventaris: 127,1

Troostwijk-index (2019 kwartaal 4 = 100)
KW2 2024 KW1 2024 KW2 2023 % t.o.v. voorgaande kwartaal % t.o.v. zelfde kwartaal voorgaande jaar
Bedr./Kantoor 129,2 128,4 124,9 +0,6% +3,4%
Woningen 127,0 125,9 123,0 +0,9% +3,3%
Inventaris 127,1 124,4 122,5 +2,2% +3,8%

Kwartaal op kwartaal laten de bouwkosten een geringe stijging zien. De productiekosten voor inventaris stijgen iets harder. Jaar op jaar is nog altijd sprake van een aanzienlijke stijging van zowel de bouwkosten als de productiekosten voor inventaris. Het zijn vooral de hogere loonkosten die doorwerken in de jaar op jaar ontwikkeling. Voor de inventaris speelt nog mee dat prijzen voor eindproducten nog altijd stijgen.

De CAO voor de sector Bouw en Infra is per 1 januari 2024 ingegaan. Dit betekent dat de lonen met 3,5% zijn gestegen per 1 januari. Daarnaast hebben werknemers ook nog € 50 per maand structureel extra erbij gekregen. Eenzelfde verhoging zal plaatsvinden in juli 2024. De vaste structurele component zorgt ervoor dat de werknemers in de lagere loonschalen er procentueel meer op vooruitgaan dan de werknemers in de hogere loonschalen. Naar schatting ligt de totale loonsverhoging tussen de 8% en 11% op jaarbasis. De bouwmaterialen laten kwartaal op kwartaal een wisselend beeld zien. De meeste prijzen voor bouwmaterialen lijken te zijn gestabiliseerd en vertonen kwartaal op kwartaal weinig beweging. De prijzen voor cement, beton en bakstenen zijn nog wel altijd stijgend.

De bouwsector staat flink onder druk. De meest recente voorspellingen gaan uit van een daling van de bouwproductie van 3,5% in 2024. Voor 2024 wordt een daling van maar liefst 11% voor de woningbouw en 10% voor de utiliteitsbouw verwacht. Andere deelsectoren zoals verbouwingen en grond- weg- en waterbouw zullen beter presteren in 2024. Aan de krimp in de bouwsector ligt een aantal factoren ten grondslag: verslechterde economische omstandigheden, hoge rentes, hoge grondstof- en materiaalprijzen, etc. De krimp in de sector zorgt ervoor dat aannemers steeds vaker scherper inschrijven op projecten om opdrachten binnen te halen. Dit is terug te zien in de daling van de kosten voor (onder)aannemers in de totale bouwkosten. De krimp in de bouwproductie zorgt er tevens voor dat de vraag naar bouwmaterialen afneemt, waardoor prijzen stabiel blijven of zelfs licht dalen. De verwachtingen voor de bouwkosten in 2024 zijn dan ook dat deze beperkt zullen stijgen als gevolg van vooral hogere lonen.

De productiekosten van bedrijfsinventaris laten kwartaal op kwartaal een stijging van 2,2% zien. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de prijzen van eindproducten. Kwartaal op kwartaal is er ook sprake is van een lichte stijging van enkele grondstoffen zoals olie en ruw onbewerkt staal. Echter, jaar op jaar gekeken liggen de prijzen voor grondstoffen op een aanzienlijk lager niveau. De hogere prijzen van eindproducten worden vooral veroorzaakt door de sterk gestegen lonen in de afgelopen twee jaar. In de productie-industrie duurt het soms even voordat dergelijke hogere structurele kosten door worden berekend in de eindprijzen. De (internationale) concurrentie is groter, waardoor prijzen niet in één keer fors kunnen worden verhoogd. Gezien de prijzen voor materiaal-, grondstof- en energieprijzen behoorlijk lager liggen ten opzichte van een jaar geleden, verwachten wij dat de prijzen de komende maanden zullen stabiliseren. Oplopende voorraden bij producenten kunnen voor prijsdruk zorgen.

De vraag is wat de nieuwe looneisen zullen zijn in belangrijke productiesectoren zoals de metaalsector. Onder andere Metalektro (21 maart – 22 april) en Metaal en Techniek (15 februari – 28 maart) zullen in het eerste halfjaar de onderhandelingen voor een nieuwe CAO starten. Gezien de forse loonstijging van de afgelopen jaren, verwachten wij voor 2024 een meer gematigde ontwikkeling, ook omdat de inflatie weer op een fors lager niveau ligt.

Verwachte prijsontwikkeling van enkele belangrijke grondstoffen en materialen:

Grondstof/materiaal

Verwachte prijsontwikkeling

Olie

Stabiel

Staal

Stabiel/licht stijgend

Aluminium

Stabiel

Zand

Licht stijgend

Cement/beton

Licht stijgend

Bakstenen

Licht stijgend

Hout

Stabiel/licht stijgend

Glas

Stabiel/licht dalend

Kunststof

Licht dalend

Verf

Licht dalend

In onderstaande tabel volgt de verwachting voor de komende vier kwartalen. Het betreft een trendmatige ontwikkeling op basis van de laatste data.
Let op! De cijfers van met name de bouwkosten wijken af ten opzichte van de voorspelling die werd gegeven bij de publicatie van de jaarindexcijfers afgelopen november. De belangrijkste oorzaak is dat er meer details bekend zijn geworden over de Cao-onderhandelingen. Bij de nieuwe voorspelling gaan wij ervan uit dat het voorstel van de werkgevers zal worden geaccepteerd.

Forecast Troostwijk- Index (2019 kwartaal 4 = 100)
KW2 2024* KW3 2024 KW4 2024 KW1 2025 KW2 2025
Bedr./Kantoor 129,2 (128,9) 132,1 132,6 134,0 134,8
Woningen 127,0 (126,3) 129,6 129,9 131,0 131,6
Inventaris 127,1 (124,9) 128,4 128,9 129,4 129,9

* definitief, tussen haakjes de voorspelling zoals gedaan in het voorgaande kwartaal

Toelichting

Bij de bepaling van de indexcijfers maakt Troostwijk gebruik van een aantal informatiekanalen. Uit al deze informatie wordt een samenstelling gemaakt waaruit een gemiddeld indexcijfer wordt verkregen. De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed (bijv. logistiek, productie, kantoorvilla, eengezinswoning, appartement, etc.) of aan een specifieke branche (bijv. metaal, chemie, diensten, etc.).

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze afdeling research, zij zijn bereikbaar via index@troostwijk.nl

Disclaimer
De inhoud van de Troostwijk index alsmede de Indexcijfers zijn en worden met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Troostwijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Troostwijk Index alsmede de Indexcijfers. Troostwijk kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud.

Back To Top
×Close search
Zoeken