skip to Main Content

Troostwijk Index kwartaal 2 – 2023

Met de Troostwijk kwartaal Index informeren wij u over de ontwikkelingen van de prijzen van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris. Onze indexcijfers geven een indicatie voor de indexatie voor de verzekerde bedragen voor het aankomend kwartaal.

De nieuwe indexcijfers zijn:

De Troostwijk-index voor bedrijfsgebouwen en kantoren: 124,9
De Troostwijk-index voor woningen: 123,0
De Troostwijk-index voor bedrijfsinventaris: 122,5

Troostwijk Index (2019 kwartaal 4 = 100)

KW2 2023 KW1 2023 KW2 2022 % t.o.v. voorgaande kwartaal % t.o.v. zelfde kwartaal voorgaande jaar
Bedr./Kantoor 124,9 124,0 114,3 +0,7% +9,3%
Woningen 123,0 121,8 112,8 +1,0% +9,0%
Inventaris 122,5 122,0 109,4 +0,4% +12,0%

Kwartaal op kwartaal zijn de bouwkosten en de productiekosten voor inventaris beperkt gestegen, jaar op jaar is nog altijd sprake van een forse stijging. In de bouw is een duidelijke tweedeling, waarbij materialen die bij de productie veel energie vergen (bakstenen, cement, etc.) nog altijd blijven stijgen, materialen die meer afhankelijk zijn van de grondstofprijzen (staal, hout, etc.) bleven relatief stabiel. Daarnaast is er nog altijd sprake van een na-ijleffect, waarbij producenten vertraagd de verhoogde productiekosten doorrekenen. De lonen bleven kwartaal op kwartaal stabiel. Dit heeft geresulteerd in een kwartaal op kwartaal stijging van de bouwkosten met 0,7% voor bedrijfsgebouwen en kantoren en 1% voor woningen.
De productiekosten van inventaris zijn veel afhankelijker van grondstoffen, doordat deze stabiliseren of hooguit licht stijgen, was er kwartaal op kwartaal sprake van een gematigde stijging van 0,4%.

Verwachte prijsontwikkeling enkele belangrijke grondstoffen en materialen:

Olie – stabiel
Staal – stijgend
Aluminium – stabiel
Kunststof – stabiel/dalend
Cement – stijgend
Hout – dalend

Energiekosten

De energiekosten hebben de afgelopen anderhalf jaar een duidelijke invloed gehad op de prijsontwikkeling. Hoewel de energieprijzen, mede als gevolg van een zachte winter en een wereldwijd afkoelende economie, de afgelopen maanden sterk zijn gedaald, liggen deze nog altijd significant boven het niveau van voor 2022. De komende maanden wordt een verdere daling van de energieprijzen verwacht. Aan het eind van 2023 zouden de energieprijzen weer op kunnen lopen, afhankelijk van of de voorraden volledig zijn aangevuld en de temperaturen in de winter van 2023/2024. Ook de algemene economische activiteit speelt een rol, als de economie weer aantrekt en daarmee de vraag naar energie, kan dit prijsopdrijvend werken.

De activiteit in de bouw begint af te nemen. Enerzijds spelen de gestegen kosten, zowel personeels- als grondstofkosten, hierbij een rol. Anderzijds heeft de bouw veel last van de stikstofproblematiek, die de procedures bemoeilijkt. Er is sprake van een duidelijke terugval in de aanvraag van bouwvergunningen. De afname van de bouwactiviteit kan op termijn zorgen voor druk op de bouwkosten. Dit zal op zijn vroegst zichtbaar worden in de tweede helft van 2023

Hoge inflatie

Als gevolg van de hoge inflatie en energieprijzen is er sprake van een bovengemiddelde loonontwikkeling. Cao-afspraken hebben tot sterke loonstijgingen geleid. Naar verwachting zullen de cao-lonen in 2023 de grootste stijging in meer dan 20 jaar laten zien (+4,7% gemiddeld, bron CPB). Bovendien is er nog altijd sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt in bijna alle sectoren in Nederland. Het is niet de verwachting dat de afkoelende economie tot een veel ruimere arbeidsmarkt zal leiden. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werknemers sterker staan bij looneisen, daarnaast moeten werkgevers vaak dieper in de buidel tasten bij het aantrekken van nieuw personeel.

De piek van de prijsstijgingen lijkt achter de rug. Hoewel, er nog altijd sprake is van zeer hoge prijsstijgingen (jaar op jaar), is het de verwachting dat deze de komende kwartalen sterk zullen afvlakken. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er sprake is van een hoge mate van onzekerheid als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne lijkt uit te draaien op een langjarig conflict, daarnaast is er sprake van spanningen tussen China en Taiwan en ook politieke onrust in diverse Zuid-Amerikaanse landen. Dit alles zorgt voor aanhoudende onzekerheid op de grondstoffen- en energiemarkt.

Verwachting kwartalen

In onderstaande tabel volgt de verwachting voor de komende vier kwartalen. Het betreft een trendmatige ontwikkeling op basis van de laatste data.

Forecast Troostwijk Index (2019 kwartaal 4 = 100)

KW2 2023* KW3 2023 KW4 2023 KW1 2024 KW2 2024
Bedr./Kantoor

124,9 (126,3)

124,9 126,2 128,8

129,5

Woningen

123,0 (124,0)

123,0 123,6 126,5

127,6

Inventaris

124,0 (123,7)

124,9 126,3 127,4 128,0

*definitief, tussen haakjes de voorspelling zoals gedaan in het voorgaande kwartaal

Toelichting

Bij de bepaling van de indexcijfers maakt Troostwijk gebruik van een aantal informatiekanalen. Uit al deze informatie wordt een samenstelling gemaakt waaruit een gemiddeld indexcijfer wordt verkregen. De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed (bijv. logistiek, productie, kantoorvilla, eengezinswoning, appartement, etc.) of aan een specifieke branche (bijv. metaal, chemie, diensten, etc.).

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze afdeling research, zij zijn bereikbaar via index@troostwijk.nl

Disclaimer
De inhoud van de Troostwijk index alsmede de Indexcijfers zijn en worden met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Troostwijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Troostwijk Index alsmede de Indexcijfers. Troostwijk kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud.

Back To Top
×Close search
Zoeken