skip to Main Content

Troostwijk Index kwartaal 1 – 2024

Met de Troostwijk Index kwartaal 1 – 2024 informeren wij u over de ontwikkelingen van de prijzen van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris. Onze indexcijfers geven een indicatie voor de indexatie voor de verzekerde bedragen voor het aankomend kwartaal.

De nieuwe indexcijfers zijn:

De Troostwijk-index voor bedrijfsgebouwen en kantoren: 128,4
De Troostwijk-index voor woningen: 125,9
De Troostwijk-index voor bedrijfsinventaris: 124,4

Troostwijk-index (2019 kwartaal 4 = 100)
KW1 2024 KW4 2023 KW1 2023 % t.o.v. voorgaande kwartaal % t.o.v. zelfde kwartaal voorgaande jaar
Bedr./Kantoor 128,4 125,2 124,0 +2,6% +3,5%
Woningen 125,9 123,3 121,8 +2,1% +3,4%
Inventaris 124,4 123,3 122,0 +0,9% +2,0%

Kwartaal op kwartaal laten de bouwkosten een aanzienlijke stijging zien. De productiekosten voor inventaris stijgen minder hard. Jaar op jaar is nog altijd sprake van een bovengemiddelde stijging van de bouwkosten. Ten opzichte van het langjarige gemiddelde gemeten over de periode voor Covid-19 ligt de jaar op jaar stijging circa 100 basispunten hoger. Bij de productiekosten van inventaris is dit ongeveer 50 basispunten.

De stijging van de bouwkosten wordt veroorzaakt door een aanzienlijke stijging van de loonkosten (de details waren nog niet bekend bij de berekening van de jaarindexcijfers). Werkgevers hebben een voorstel neergelegd dat uitgaat van een stijging van het loon met 3,5% + € 50 per maand structureel in januari 2024. Vervolgens zal eenzelfde verhoging plaatsvinden in juli 2024. De vaste structurele component zorgt ervoor dat de werknemers in de lagere loonschalen er procentueel meer op vooruitgaan dan de werknemers in de hogere loonschalen. Naar schatting ligt de totale loonsverhoging tussen de 8% en 11% op jaar basis. De bouwmaterialen laten een wisselend beeld zien. Zo blijven de prijzen voor cement en bakstenen nog altijd oplopen. Terwijl prijzen voor andere materialen juist stabiel blijven of zelfs (licht) dalen zoals materialen van kunststof, hout en metaal.

De bouwsector staat onder druk. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht voor 2024 een krimp van ca. 2,5% van de bouwproductie. Voor 2024 verwacht EIB een daling van maar liefst 8% voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Dat de totale krimp niet zo sterk afneemt wordt mede veroorzaakt door de stijgende investeringen in verduurzaming. Aan de krimp in de bouwsector ligt een aantal factoren ten grondslag: verslechterde economische vooruitzichten, hoge rentes, hoge grondstof- en materiaalprijzen, etc. De krimp in de sector zorgt ervoor dat aannemers steeds vaker scherper inschrijven op projecten om opdrachten binnen te halen. Dit is terug te zien in de daling van de kosten voor (onder)aannemers in de totale bouwkosten. De krimp in de bouwproductie zorgt er tevens voor dat de vraag naar bouwmaterialen afneemt, waardoor prijzen stabiel blijven of zelfs licht dalen. De verwachtingen voor de bouwkosten in 2024 zijn dan ook dat deze beperkt zullen stijgen.

De productiekosten van bedrijfsinventaris stijgen licht in het eerste kwartaal. Hoewel ook hier sprake is van dalende prijzen van materiaal-, grondstof- en energieprijzen, laten de eindproducten nog wel een lichte stijging zien. Ook hier spelen de gestegen loonkosten in 2022 en 2023 een belangrijke rol bij de hogere prijzen. De matige economische vooruitzichten en hoge rentes zorgen ervoor dat investeringen in inventaris achterblijven. Oplopende voorraden bij producenten kunnen voor prijsdruk zorgen. Echter, ook hier zullen stijgende loonkosten zorgen voor stijgende productiekosten. Onder andere Metalektro en Metaal en Techniek zullen in het eerste halfjaar de onderhandelingen voor een nieuwe CAO starten.

De daling van de grondstofprijzen in 2023 werd hoofdzakelijk veroorzaakt door afkoelende economieën wereldwijd. Hierdoor nam de vraag naar grondstoffen af, waardoor er prijsdruk ontstond. Aan het eind van 2023 lijkt het beeld wat te kantelen met licht stijgende prijzen voor de ruwe grondstoffen. Productiebeperkingen door de olieproducerende landen zorgden in 2023 voor een grillig beeld. Eenzelfde beeld zou kunnen ontstaan in 2024. Dit is sterk afhankelijk van hoe economieën wereldwijd zich ontwikkelen. Als de groei weer aantrekt en de vraag toeneemt zullen prijs-ondersteunende maatregelen niet nodig zijn. Indien de vraag afneemt of niet aantrekt, zullen de olieproducerende landen mogelijk opnieuw teruggrijpen naar beperking van de productie.

Verwachte prijsontwikkeling van enkele belangrijke grondstoffen en materialen:

Grondstof/materiaal

Verwachte prijsontwikkeling

Olie

Stabiel

Staal

Stabiel

Aluminium

Stabiel

Zand

Licht stijgend

Cement/beton

Licht stijgend

Bakstenen

Licht stijgend

Hout

Stabiel

Glas

Stabiel

Kunststof

Licht dalend

Verf

Licht dalend

In onderstaande tabel volgt de verwachting voor de komende vier kwartalen. Het betreft een trendmatige ontwikkeling op basis van de laatste data. Let op! De cijfers van met name de bouwkosten wijken af ten opzichte van de voorspelling die werd gegeven bij de publicatie van de jaarindexcijfers. De belangrijkste oorzaak is dat er meer details bekend zijn geworden over de Cao-onderhandelingen. Bij de nieuwe voorspelling gaan wij ervan uit dat het voorstel van de werkgevers zal worden geaccepteerd.

Forecast Troostwijk- Index (2019 kwartaal 4 = 100)

KW1 2024*

KW2 2024 KW3 2024 KW4 2024

KW1 2025

Bedr./Kantoor

128,4 (125,5) 128,9 132,1 132,6

133,9

Woningen

125,9 (124,1) 126,3 128,9 129,2 130,3

Inventaris

124,4 (124,0) 124,9 126,2 126,7 127,2

* definitief, tussen haakjes de voorspelling zoals gedaan in het voorgaande kwartaal

Toelichting

Bij de bepaling van de indexcijfers maakt Troostwijk gebruik van een aantal informatiekanalen. Uit al deze informatie wordt een samenstelling gemaakt waaruit een gemiddeld indexcijfer wordt verkregen. De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed (bijv. logistiek, productie, kantoorvilla, eengezinswoning, appartement, etc.) of aan een specifieke branche (bijv. metaal, chemie, diensten, etc.).

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze afdeling research, zij zijn bereikbaar via index@troostwijk.nl

Alle kwartaalindexcijfers

Disclaimer
De inhoud van de Troostwijk index alsmede de Indexcijfers zijn en worden met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Troostwijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Troostwijk Index alsmede de Indexcijfers. Troostwijk kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud.

Back To Top
×Close search
Zoeken