skip to Main Content

Troostwijk Index 2023

Met de Troostwijk Index informeren wij u voorafgaand aan het nieuwe jaar over de ontwikkeling van de prijzen van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris. Onze indexcijfers geven een indicatie voor de indexatie van de verzekerde bedragen voor komend jaar.

Waarom taxeren

Een vaststelling van de herbouwwaarde of nieuwwaarde blijft namelijk een momentopname. Het is daarom belangrijk dat deze waarden jaarlijks worden aangepast op basis van het juiste indexcijfer.

Algemene ontwikkelingen

2022 is een roerig jaar geweest met een ongekende stijging van de energieprijzen en zeer volatiele bewegingen op de markten voor grondstoffen en materialen. De hoge inflatie leidt tot hoge looneisen die de komende jaren in de bouw- en productiekosten zullen doorwerken.
De hoge prijzen lijken zich door te zetten in 2023, pas in de tweede helft van 2023 verwachten wij een afvlakking van de prijsstijgingen, hoofdzakelijk het gevolg van een afkoelende wereldeconomie.

De Troostwijk indexen geven de structurele kostenontwikkeling weer. Conjuncturele invloeden worden hier zo goed als mogelijk uitgefilterd. Derhalve zijn prijspieken zoals ten tijde van de inval van Rusland in Oekraïne niet terug te zien in de indexcijfers. Mede ook omdat het deels tijdelijke effecten waren (bijv. prijsstijgingen staal en olie), die in de daaropvolgende maanden grotendeels weer verdwenen. Desalniettemin liggen de prijzen nog altijd aanzienlijk boven het niveau van voor de Covid-19-pandemie. Zo ligt de olieprijs medio november nog altijd zo’n 40% boven het niveau van begin 2020. Voor bouwmaterialen (bakstenen, cement, beton, etc.) liggen de prijzen tussen de 5%  tot 40% boven het niveau van begin 2020. Vooral grondstoffen en materialen die bij de productie veel energie vergen (o.a. metaal en glas) zijn nog altijd substantieel duurder (20-60%) ten opzichte van begin 2020.

De loonontwikkeling was in 2022 nog gematigd, maar lag met ca. 3% al wel boven de gemiddelde loonontwikkeling van voorgaande jaren. Voor 2023 wordt een nog sterkere loonontwikkeling verwacht (>5%) als gevolg van een (gedeeltelijke) compensatie van de sterk toegenomen inflatie.
Dit alles leidt ertoe dat de indexcijfers van Troostwijk in 2023 een forse sprong maken.

Ten overvloede willen wij u erop wijzen dat juist in deze tijden indexatie belangrijk is. Omdat de indexen van Troostwijk algemene indexen zijn en niet specifiek gericht op één type vastgoed of sector, willen wij nogmaals benadrukken dat het verstandig is om prijsontwikkelingen in (specifieke) deelmarkten te blijven volgen. Zo kunt u, indien er sprake is van een bovengemiddelde prijsstijging in een deelmarkt altijd nog een correctie doorvoeren op de index. Bij twijfel over de waardeontwikkeling kunt u natuurlijk te allen tijde contact opnemen met Troostwijk.

De vandaag gepubliceerde cijfers betreft een prognose van onze verwachtingen hoe de prijzen zich het komende jaar zullen ontwikkelen. Door middel van onze kwartaalupdates kunt u de daadwerkelijke ontwikkelingen blijven volgen.

Jaarindexcijfers 2023

2022

2023

%

Bedrijfs- en kantoorgebouwen

113,9

130,0

+14,1%

Woningen

114,5

128,7

+12,4%

Bedrijfsinventaris

109,2

126,4

+15,8%

Progonose kwartaalindexcijfers 2023

2022 – IV* 2023 – I 2023 – II 2023 – III 2023 – IV
Bedrijfs- en kantoorgebouwen  119,7 124,0 126,2 129,2 130,0
Woningen  117,4 120,9 123,2 126,8 128,7
Bedrijfsinventaris  115,1 122,3 125,0 125,7 126,4

* definitief

Publicatie

Publicatie Troostwijk Index 2023 

week 49 – 2022 Definitieve indexcijfers 1e kwartaal 2023
week 10 – 2023 Definitieve indexcijfers 2e kwartaal 2023
week 23 – 2023 Definitieve indexcijfers 3e kwartaal 2023
week 36 – 2023 Definitieve indexcijfers 4e kwartaal 2023
week 46 – 2023 Prognose jaarindexcijfers 2024
week 49 – 2023 Definitieve indexcijfers 1e kwartaal 2024

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze afdeling research, zij zijn bereikbaar via index@troostwijk.nl

Disclaimer
De inhoud van de Troostwijk index alsmede de Indexcijfers zijn en worden met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Troostwijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Troostwijk Index alsmede de Indexcijfers. Troostwijk kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud.

Back To Top
×Close search
Zoeken