skip to Main Content
Tankstations

De rol van tankstations lijkt uitgespeeld, maar niets is minder waar

Gelet op de klimaatdoelstellingen voor 2050 lijkt de rol van de 4.100 tankstations in Nederland uitgespeeld, maar niets is minder waar. Volgens het recente rapport van Troostwijk, “Tankstations in Beweging, Maar waar naartoe?“, blijft de vraag naar fossiele brandstoffen tot 2030 nagenoeg gelijk. Tegelijkertijd vervullen tankstations steeds meer maatschappelijke functies zoals rustplaatsen, vergaderplekken en commerciële hotspots.

Hoewel de elektrificatie van het wagenpark de vraag naar fossiele brandstoffen zal verminderen, zal dit proces traag verlopen door beperkingen in het elektriciteitsnetwerk, grondstoffen schaarste en consumententerughoudendheid. Zelfs in 2050 blijft de vraag naar fossiele brandstoffen tussen de 10 en 40% van het huidige niveau. Deze geleidelijke afname biedt eigenaren en financiers de tijd om zich aan te passen.

Wil jij meer lezen? Klik hier voor het volledige bericht: SCHADE magazine (schade-magazine.nl)

Back To Top
×Close search
Zoeken