skip to Main Content

Klachtenregelingen

Troostwijk Groep B.V.

 

 

De medewerkers van Troostwijk Groep B.V. streven ernaar om opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan te bieden. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en over ons als organisatie. Toch kan het zo zijn dat u door omstandigheden een klacht wil indienen over bijvoorbeeld onze producten, organisatie etc. U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaande klachtenregeling. Uiteraard kunt u ook overwegen om de klacht eerst telefonisch aan ons mede te delen om te kijken of er op die manier mogelijk al een oplossing kan worden gevonden. In alle gevallen zal uw klacht vertrouwelijk behandeld worden.

 

www.troostwijk.nl | kwaliteit@troostwijk.nl | 0031 (0) 88 – 666 66 66

Troostwijk Academy B.V.

 

 

De medewerkers van Troostwijk Academy B.V. streven ernaar om opdrachtgevers/deelnemers kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan te bieden. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze opleidingen en over ons als organisatie. Toch kan het zo zijn dat u door omstandigheden een klacht wil indienen over bijvoorbeeld één van onze opleidingen, organisatie etc. U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaande klachtenregeling. Uiteraard kunt u ook overwegen om de klacht eerst telefonisch aan ons mede te delen om te kijken of er op die manier mogelijk al een oplossing kan worden gevonden. In alle gevallen zal uw klacht vertrouwelijk behandeld worden.

Artikel 1 – Klachten
Een opdrachtgever/deelnemer die klachten heeft en deze formeel wenst in te dienen, kan zich direct schriftelijk wenden tot de directie van Troostwijk Academy B.V.  De directie zal binnen vier weken met een beslissing op de klacht komen. Indien een langere termijn nodig is voor de directie van Troostwijk Academy B.V. om onderzoek te doen naar de klacht, zal zij binnen de termijn van vier weken de opdrachtgever/deelnemer hierover schriftelijk (en gemotiveerd) informeren. Daarbij zal bovendien worden aangegeven wanneer de directie van Troostwijk Academy B.V. verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Artikel 2 – Klachtenprocedure
De directie stelt een onderzoek in en stelt de opdrachtgever/deelnemer, zo nodig, in de gelegenheid de klacht toe te lichten, alvorens te beslissen. Indien de directie de klacht gegrond acht geeft zij aan hoe gehandeld moet worden om het door haar gewenste resultaat te bereiken.

Artikel 3 – Beroepsmogelijkheid
Als opdrachtgever/deelnemer heeft u bovendien de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing van de directie naar aanleiding van uw klacht, de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep zal onderzoeken en daarover een bindend advies geeft aan Troostwijk Academy B.V. Eventueel daaraan verbonden consequenties zullen binnen 10 werkdagen worden uitgevoerd. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl. De termijn waarbinnen een beroepsschrift moet zijn ingediend bedraagt veertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt. Ten aanzien van de termijn is van toepassing dat het beroepsschrift bij verzending per post tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd.

Artikel 4 – Bewaartermijn
Alle correspondentie rondom klachten zullen worden toegevoegd aan het dossier van de opdrachtgever/deelnemer en gedurende minimaal twee jaar bewaard worden.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid
Alle klachten zullen door alle betrokkenen vertrouwelijk worden behandeld.

 

blank

 

www.troostwijk-academy.nl | academy@troostwijk.nl | 0031 (0) 88 – 666 67 89

U bevindt zich momenteel op de website van de Troostwijk Groep B.V. Voor opmerkingen en/of klachten over een veiling kunt u contact opnemen met het niet aan ons gelieerde Troostwijk Veilingen B.V., zij zijn bereikbaar via 020-6666500.

Back To Top
×Close search
Zoeken