skip to Main Content

Zekerheid

Uitsluitend in opdracht van verzekeraar of gevolmachtigden wordt een waardevaststelling uitgevoerd. Troostwijk is al jaren voor een groot aantal partijen dé partner op het gebied van waardevaststellingen.

Een waardevaststelling is een waardering zonder uitgebreide rapportage op itemniveau. Het is een beknopt overzicht met totaalbedragen. Dankzij de door Troostwijk in opdracht van verzekeraar of gevolmachtigde uitgevoerde waardevaststelling krijgt uw relatie een open polis mét garantie tegen onderverzekering (GTO). Desgewenst kan gelijktijdig ook een risico-inspectie uitgevoerd worden.

Het aanvragen van waardevaststellingen is uitsluitend mogelijk voor verzekeraars of geautoriseerde volmachten en is simpel. Klik op de onderstaande button “aanvragen” en vul het formulier in.

Waarom?

Zekerstellen belangen

Een belangrijke doelstelling is het zekerstellen van de belangen en/of bedrijfscontinuïteit van verzekerden in geval van schade. De verzekerde is met een waardevaststelling verzekerd van de juiste waarden op de polis. Doordat verzekeraars of gevolmachtigden een garantie tegen onderverzekering koppelen aan de door Troostwijk uitgevoerde waardevaststelling, is uw relatie in geval van schade altijd goed verzekerd. Dat biedt optimale zekerheid.

Kiest u voor Troostwijk, dan kiest u voor:

 • Dé marktleider op taxatiegebied
 • Naamsbekendheid en jarenlange ervaring op het gebied van taxaties, waardevaststellingen en risico-inspecties
 • De mogelijkheid tot combinaties met bedrijfseconomische-, kunst- en overige taxaties conform art. 7:960 BW
 • De mogelijkheid tot het gelijktijdig uitvoeren van een waardevaststelling en een risico-inspectie

In het geval van schade behartigen wij, als contra-expert, geheel onafhankelijk de belangen van verzekerden.

Voordelen

 • De bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd in geval van schade
 • De verzekerde bedragen en de premiegrondslag zijn juist
 • Voldoen aan zorgplicht
 • De waardering van alle posten op de brandpolis inclusief voorraden, bedrijfsschade en uitkeringstermijn
 • Eenvoudig aan te vragen, zowel enkelvoudig als in bulk
 • U bent verzekerd van een snelle en efficiënte afhandeling
 • Indien gewenst, kan er gelijktijdig een risico-inspectie worden uitgevoerd

Onze werkwijze

Uitvoering

Samen met de verzekeringnemer, stelt onze taxateur de waarde vast van gebouwen, huurdersbelangen en inventarissen. Uiteraard wordt eventueel ook geadviseerd over de te verzekeren bedragen voor voorraden en bedrijfsschade en de daarbij behorende uitkeringstermijn.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de waardevaststelling zijn de polisvoorwaarden. Waarderingen worden zowel op afstand als ter plekke uitgevoerd.

Back To Top
×Close search
Zoeken