Materiële schade

Een grote schade, ineens is alles anders!

Schade! Wat nu?

Een grote schade door brand, water, bliksem of storm is een schrikbeeld. Het vaststellen van de omvang van de schade is slechts één van de dingen waar u mee te maken krijgt. 

Binnen korte tijd, soms een paar dagen, moet een strategie worden bepaald die cruciaal is voor de korte en lange termijn. 

Noodmaatregelen, sloop, tijdelijke huisvesting, herbouw, de aanschaf van nieuwe middelen en de communicatie richting klanten het zijn allemaal zaken waar u aan moet denken.

Waarom een contra-expert

De contra-expert zorgt voor evenwicht

In geval van schade kunt u worden bijgestaan door een contra-expert. De contra-expert zorgt voor evenwicht in de verhoudingen van alle betrokken partijen, het principe van ‘equality of arms’. 

De contra-expert is uw eigen deskundige, die adviseert en begeleidt tijdens het complexe en dynamische proces van het afhandelen van de gevolgen van schade.

Contra-expertise is geen motie van wantrouwen jegens de verzekeraar. Sterker nog: vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen realiseren zich dat een verzekerde na een calamiteit deskundige hulp nodig heeft. Daarom verstrekken zij via de polis vaak vergoeding voor de aanstelling van een contra-expert, een eigen deskundige voor de gedupeerde.

Voordelen Troostwijk contra-expert

Onafhankelijk

Troostwijk is een onafhankelijk expertise- en taxatiebureau dat volledig zelfstandig optreedt. Wij kijken daarom onbevooroordeeld naar uw belangen en risico’s.

Uw belangen

Onze contra-experts behartigen uw belangen in de dialoog met onder andere de verzekeringsmaatschappij. Zij adviseren over het onderbouwen en vaststellen van de geleden schade en de omvang van de schadeclaim en bespreken dit met de schade-expert van de verzekeraar. 

Ook behartigen zij uw belangen waar het gaat om het bereiken van overeenstemming over de omvang van de schadeclaim.

Uw deskundige

Onze contra-experts zijn schade-experts die staan ingeschreven in het NIVRE register, jaarlijks worden zij getoetst of zij nog aan de door het NIVRE gestelde opleidingseisen voldoen.

Vaak dekking voor onze kosten

In de meeste schadepolissen is een clausule opgenomen waardoor verzekeraars in geval van een gedekte schade, een vergoeding voor de kosten van contra-expertise garanderen.

24/7 bereikbaar

Heeft u schade geleden? Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Onze werkwijze

Schade melden

Nadat u van de eerste schrik bekomen bent en de schade gemeld heeft bij uw assurantiemakelaar of verzekeraar, schakelt deze een schade-expert in, die vaststelt hoe groot de schade is.

Eigen deskundigheid

De beoordelingen van de schade-expert zijn niet altijd eenvoudig te controleren, terwijl u daar juist behoefte aan heeft. Kortom, de situatie na een calamiteit / noodgeval is voor u als gedupeerde verzekerde complex en roept veel vragen op.

Wat mag u verwachten?  

Troostwijk Contra-Expertises beschikt over een uitgebreid team van schade-experts. Deze experts houden zich dagelijks bezig met regelen van veelal complexe (brand)schades. Zo verzorgen zij het schademanagement en stellen het plan van aanpak op. 

Daarnaast mag u verwachten dat hij de ontwikkelingen van het totale schadeproces volgt en uiteindelijk de definitieve schadeclaim bepaalt. 

Zo snel mogelijk!

Om optimaal gebruik te maken van toegevoegde waarde van een contra-expert is het essentieel om tijdens of direct na een schadevoorval een contra-expert in te schakelen.

In het eerste stadium kan beoordeeld worden welke maatregelen er genomen kunnen worden om de schade te beperken. Daarnaast kan geïnventariseerd worden welke noodmaatregelen, zoals bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, getroffen moeten worden. 

Open dialoog

Een contra-expert van Troostwijk Contra-Expertises streeft altijd naar een open dialoog met alle betrokkenen, om problemen rond de geleden schade zo snel goed mogelijk op te lossen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Offerte aanvragen

Vul het formulier in en vraag eenvoudig een offerte aan!

  1. Contactgegevens:
  2. Verzoek voor:
  3. (Meerdere keuzes zijn mogelijk)