skip to Main Content

Het begint met de polis

Eind dit jaar zou duurzaam schadeherstel de gangbare praktijk moeten zijn, aldus de ondertekenaars van het manifest Duurzaam Schadeherstel. Om te ontdekken waar de diverse expertisebureaus momenteel staan, worden NIVRE-kamerbureaus benaderd met het verzoek hun ervaringen te delen. Deze keer laten we Richard Witlox en Steven Leffelaar van contra-expertisebureau Troostwijk aan het woord.

Beiden zijn al jarenlang werkzaam bij het contra-expertisebureau dat met name wordt ingeschakeld bij grote, complexe schades in de propertyhoek. Met die schades zijn dan ook vaak grote belangen gemoeid en bij veel schades is er ook sprake van bedrijfsschade.

Richard Witlox

“Voor herstel van materiële schade aan gebouwen begin je altijd met een polis,” legt Richard uit. “Die vergoedt de herbouwkosten. Kijk je echter naar de eisen bij nieuwbouw vanuit het Bouwbesluit 2012, dan zijn die best zwaar. En dat zijn ook nog eens eisen waar verzekerden niet omheen kunnen bij herbouw. Polistechnisch gezien moet een object weer teruggebracht worden in de staat waarin het was vlak voordat de calamiteit zich voordeed. De bedragen zijn ook gemaximeerd. Als gedupeerden – gedwongen door wet- en regelgeving – duurzaam moeten herbouwen, komen ze geheid financieel in de knel. Particulieren redden het niet, maar een groot bedrijfspand gaat het ook niet redden. Dat is wat anders dan wanneer verzekerden zelf op een duurzame wijze willen herbouwen en daarvoor een zogenaamde groene polis hebben aangeschaft. Duurzaam willen herbouwen komt vaak voort uit een wens om het goed te doen voor de planeet of het nageslacht. Dat verzekerden de wens hebben om duurzaam te herstellen, staat ook vaak in zo’n polis verwoord. Dat is overigens een behoorlijk open artikel, want alles waarmee je duurzaamheid wil bewerkstelligen, zou volgens die polis gehonoreerd kunnen worden. Verzekeraars zijn echter niet gek en hebben daar ook limieten aan gesteld, wat soms zelfs best ruimhartige bedragen zijn. In de basis zijn die limieten dan ook begrijpelijk, gezien de eisen die de rijksoverheid stelt aan herbouw bij schade.”

Wkb’ers als projectleider bij duurzaam herbouwen

Steven: “Er zijn dus wel groene polissen die duurzame keuzes honoreren, maar het merendeel van de polissen doet dat niet. En precies daar zit ons dilemma. Verzekerden kunnen voor de keuze staan dat ze duurder moeten gaan herbouwen dan ze verzekerd hebben. De consequentie daarvan kan zijn dat ze dit zelf moeten betalen. Duurzaam bouwen is onderworpen aan regelgeving die onder invloed van de politiek kan wijzigen. Dit is voor specialisten al behoorlijk ingewikkeld, laat staan voor iemand voor wie het geen dagelijkse kost is. Maar we zijn er wel mee bezig, want we zullen wel moeten. Wij zijn nu dan ook aan het onderzoeken of we bij herstel een Wkb’er kunnen betrekken. Wkb’ers komen voort uit de Wet Kwaliteitsborging en zij gaan de vervanging worden van wat nu nog de gemeentelijke Bouw- en woningtoezicht is. Bouw- en woningtoezicht controleert straks alleen nog maar op welstand en bestemming. Voor al het overige ga je straks naar een Wkb’er. Zo’n Wkb’er weet hoe de wet in elkaar steekt en waar je toe verplicht bent als het gaat om verduurzaming. Dit is in onze optiek een vernieuwing in het schadeproces, maar gezien het prille stadium waarin de Wet Kwaliteitsborging zich bevindt, is dat niet iets dat we nu al in praktijk brengen.”

blank

Steven Leffelaar

Korte uitleg graag. Wat is een Wkb’er? Richard: “Vroeger moest je voor een bouwplan een vergunning aanvragen bij de gemeente. Na het verlenen van die vergunning werd je door de gemeente gecontroleerd. In de nieuwe wet zul je voor je bouwplannen naar een particuliere instantie moeten, een Wkb’er, die als projectleider en kwaliteitscontroleur jouw bouw gaat begeleiden. Deze nieuwe wet wordt nu al geleidelijk ingevoerd door middel van gevolgklassen. Op dit moment is gevolgklasse 1 (woningen) al van toepassing. Maar nogmaals, zover zijn we nog niet. Toch kijken we er al wel naar, zodat we er straks klaar voor zijn.”

Steven: “Wat we in het verlengde van duurzaam herstel overigens wel al jaren doen, is werken met partijen die jarenlang oude bouwmaterialen hebben verzameld die gebruikt kunnen worden bij de herbouw van bijvoorbeeld monumentale panden.”

Eigen bedrijfsvoering

“Als bedrijf kijken wij daarnaast natuurlijk ook naar onze eigen bedrijfsvoering. Zo worden wij gestimuleerd om elektrisch te rijden, er wordt nog maar weinig uitgeprint en koffie uit wegwerpbekers is al helemaal uit den boze. Maar wat misschien nog wel het meest tekenend is voor onze duurzaamheidsambitie, is onze huisvesting. Eind dit jaar gaan wij verhuizen en hebben we heel bewust gekozen voor een modern, klimaatneutraal pand met Label A++.”

Bron: NIVRE

Back To Top
×Close search
Zoeken