skip to Main Content

Schade! Wat nu?

Een grote schade door brand, water, bliksem of een storm, is een schrikbeeld. Als u onverhoopt het slachtoffer wordt van schade, is het vaststellen van de omvang van de schade, slechts één van de dingen waar u mee te maken krijgt.

Binnen zeer korte tijd – soms slechts een paar dagen – moet er een strategie bepaald worden, die van cruciaal belang is voor de korte en lange termijn.

Noodmaatregelen, tijdelijke huisvesting en sloop- en herbouwwerkzaamheden, zijn allemaal zaken waar rekening mee gehouden moet worden, evenals de aanschaf van nieuwe middelen en de communicatie richting klanten.

Waarom?

De contra-expert zorgt voor evenwicht

In geval van schade kunt u worden bijgestaan door een contra-expert. Een contra-expert zorgt voor evenwicht: een gelijke positie voor alle betrokken partijen, het principe van ‘equality of arms’.

De contra-expert is uw partner, die uw belangen behartigd en u adviseert en begeleidt tijdens het complexe en dynamische afhandelingsproces van de gevolgen van de schade.

Contra-expertise is geen motie van wantrouwen jegens de verzekeraar. Sterker nog: vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen realiseren zich dat een verzekerde na een calamiteit deskundige hulp nodig heeft. Daarom vergoeden zij via de polis vaak de aanstelling van een contra-expert: een eigen deskundige voor de gedupeerde.

Voordelen

Onafhankelijk

Troostwijk is een onafhankelijk expertise- en taxatiebureau dat volledig zelfstandig optreedt. Dit betekent dat wij vanuit een onbevooroordeeld perspectief, naar uw belangen en risico’s kijken.

Uw belangen

Onze contra-experts behartigen uw belangen in de dialoog met onder andere de verzekeringsmaatschappij. Zij adviseren over het onderbouwen en vaststellen van de geleden schade en de omvang van de schadeclaim en bespreken dit met de schade-expert van de verzekeraar.

Ook behartigen zij uw belangen waar het gaat om het bereiken van een overeenstemming met betrekking tot de omvang van de schadeclaim.

Uw deskundige

Onze contra-experts zijn schade-experts die staan ingeschreven in het NIVRE register. Jaarlijks worden ze getoetst om zeker te zijn dat zij nog voldoen aan de eisen die door het NIVRE worden gesteld.

Geen extra kosten

In de meeste schadepolissen is een clausule opgenomen, waarin is vastgesteld dat verzekeraars in geval van een gedekte schade, de kosten van contra-expertise dienen te vergoeden.

24/7 bereikbaar

Heeft u schade geleden? Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Onze werkwijze

Schade melden

Nadat u van de eerste schrik bekomen bent en de schade gemeld heeft bij uw assurantiemakelaar of verzekeraar, schakelt deze een schade-expert in, die vaststelt hoe groot de schade is.

Schade beoordeling

De beoordelingen van de schade-expert zijn niet altijd eenvoudig te controleren, terwijl u daar juist behoefte aan heeft. Kortom, de situatie na een calamiteit / noodgeval is voor u, als gedupeerde verzekerde, complex en roept veel vragen op.

Wat mag u verwachten?

Troostwijk Contra Expertises beschikt over een uitgebreid team van schade-experts. Deze experts houden zich dagelijks bezig met het regelen van veelal complexe (brand)schades. Zo verzorgen zij het schademanagement en stellen het plan van aanpak op.

Daarnaast mag u verwachten dat uw schade-expert de ontwikkelingen van het totale schadeproces volgt en uiteindelijk de definitieve schadeclaim bepaalt.

Zo snel mogelijk!

Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de toegevoegde waarde van een contra-expert, is het essentieel om tijdens of direct na een schadevoorval, een contra-expert in te schakelen.

In het eerste stadium kan beoordeeld worden welke maatregelen er genomen kunnen worden om de schade te beperken. Daarnaast kan geïnventariseerd worden welke noodmaatregelen, zoals bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, getroffen moeten worden.

Open dialoog

Een contra-expert van Troostwijk Contra Expertises, streeft altijd naar een open dialoog met alle betrokkenen, om problemen rond de geleden schade zo snel en goed mogelijk op te lossen.

Back To Top
×Close search
Zoeken