skip to Main Content
Wat is een contra-expert

Niemand zit op schade te wachten. Maar als er zich onverhoopt toch een calamiteit voordoet dan is het voor verzekerden een fijne gedachte dat zij kunnen vertrouwen op de kennis en ervaring van een eigen deskundige, de contra-expert.

Wat doet een contra-expert

De contra-expert adviseert en begeleidt u tijdens het complexe afhandelingsproces van de gevolgen van de materiële en bedrijfsschade. Zo helpt de contra expert met het opstellen van de claim en het vaststellen van de omvang van de schade. Een contra-expert zorgt voor evenwicht: een gelijke positie voor alle betrokken partijen, het principe van ‘equality of arms’.

Contra-expert register

Onze contra-experts staan ingeschreven in het NIVRE-register, beschikken over alle noodzakelijke kennis en worden jaarlijks door het NIVRE getoetst. Alleen experts die voldoen aan de kwaliteitseisen die het NIVRE stelt, staan in het register ingeschreven. Dit kunnen ook belangenbehartigers zijn.

Vergoeding contra-expertise

De omschrijving van de kosten van contra-expertise die voor vergoeding in aanmerking komen ligt in artikel 7:959 BW. Dat bepaalt dat: de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade ten laste van de verzekeraar komen.

Back To Top
×Close search
Zoeken