Gebruik Indexcijfers

 

Voorwaarden

 

Ontvang gratis de Troostwijk index met elk kwartaal de nieuwste indexcijfers. Voordat u de cijfers ontvangt dient u wel eenmalig een formulier invullen waarin u aangeeft dat u gebruik wil maken van deze dienst.

Als u het formulier voor de Troostwijk Index niet heeft ingevuld is bronvermelding verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is wel toegestaan. 

De inhoud van de website en de indexcijfers zijn met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Zo wordt inhoud regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. 

Troostwijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website of de indexcijfers. Troostwijk kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Over de Troostwijk Index

 

De indexcijfers worden in de maand voorafgaand aan het nieuwe kwartaal gepubliceerd. Ze zijn specifiek bedoeld voor verzekeringsintermediairs en geven een indicatie voor de indexatie van de verzekerde bedragen in het kwartaal volgend op de publicatie van de cijfers. 

Bij de bepaling van de indexcijfers maakt Troostwijk gebruik van een aantal informatiekanalen. Uit al deze informatie wordt een samenstelling gemaakt waaruit een gemiddeld indexcijfer wordt verkregen. 

De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed (bijv. logistiek, productie, kantoorvilla, eengezinswoning, appartement, etc.) of aan een specifieke branche (bijv. metaal, chemie, diensten, etc.).