skip to Main Content

VvE Taxatie Service

De Vereniging van Eigenaren (VvE) sluit een verzekering af die schade aan het appartementencomplex dekt in geval van brand of ander onheil. Er zijn verschillende redenen om de waarde van uw appartement of complex te laten vaststellen.

Deze redenen kunnen zijn:

 • Een taxatie verplicht door de verzekeraar;
 • Het vaststellen van de verzekeringspremie;
 • Het voorkomen van onderverzekering;
 • Het voorkomen van een te hoge verzekerde waarde (oververzekering) en dus te hoge premie;
 • Het uitsluiten van privé aansprakelijkheid bestuurder;
 • Het vaststellen van schade.

Taxatie voor brandverzekering

De verzekering die de VvE voor uw appartementencomplex heeft afgesloten heet een opstalverzekering. Deze wordt in de volksmond ook wel brandverzekering genoemd, maar biedt dekking tegen meer dan alleen de gevolgen van brand. Om ervoor te zorgen dat bij brand of een andere calamiteit de gehele schade wordt vergoed, mag er geen sprake zijn van onderverzekering. Maar u wilt ook niet te veel premie betalen, dus oververzekering is ook niet gewenst.

Privé aansprakelijkheid bestuurders

Wanneer bij schade blijkt dat er sprake is van onderverzekering, en de waarde van het complex is niet door een deskundige taxateur vastgesteld, dan kan het zijn dat er sprake is van nalatigheid van het bestuur. Het deel van de schade dat niet door de verzekering wordt uitgekeerd, wordt dan mogelijk in privé verhaald op de bestuurders van de VvE. Dit valt bijna nooit onder de dekking van de bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering. Het is daarom van groot belang dat de waarde van uw complex door een deskundige taxateur wordt vastgesteld.

Kortom: onze ervaren taxateurs staan garant voor een betrouwbaar, actueel taxatierapport en een sterkere positie voor uw bestuur als het appartementencomplex door schade wordt getroffen.

Appartementswet

In 1951 is de Appartementswet (Woningwet) ingevoerd. Daarin werd voor elk appartementsgebouw een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht gesteld. Deze vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex en de onderlinge verdeling van de kosten en taken. Wanneer u een appartement (srecht) koopt, bent u van rechtswege lid van een VvE. Het doel van een VvE is in de wet als volgt omschreven: ‘Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars.’

Deze belangen kunnen zijn:

 • Het onderhoud van het gebouw, zoals het schilderwerk, het schoonmaken en het dak;
 • Het verzekeren van het gebouw;
 • Het onderhoud van de technische installaties, zoals de centrale verwarming, de lift, etc.

Zoals eerder al benoemd draagt de Vereniging van Eigenaren zorg voor een juiste verzekering van een appartementencomplex. Dit is wettelijk verplicht. Of het nu gaat om een portiek met 3 woningen of om een flatgebouw met honderden appartementen.

Om ervoor te zorgen dat de verzekering de juiste dekking biedt, wordt de herbouwwaarde van het gebouw vaak om de 6 jaar opnieuw worden vastgesteld.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over onze VvE Taxatie Service of wilt u een taxatie laten uitvoeren? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

  Meerdere opties zijn mogelijk
Back To Top
×Close search
Zoeken