skip to Main Content

Risicobeheer

Door alle risico’s inzichtelijk te maken en met handzame oplossingen te komen, dragen risico-inspecties van Troostwijk bij aan het voorkomen van omvangrijke schades.

De risicoanalyse, waarbij het risico-object centraal staat, wordt door Troostwijk als onafhankelijke partij uitgevoerd.

Waarom?

Waarom inspecteren

Tijdens een risico-inspectie worden alle onderdelen en processen van een bedrijf die potentieel schade zouden kunnen veroorzaken in kaart gebracht. In de rapportage worden deze risicofactoren beschreven en worden adviezen gegeven hoe deze kunnen worden opgelost. Na uitvoering van deze preventie-adviezen wordt het risico op schade verkleind.

Voordelen

Gelijktijdig een waardering laten uitvoeren tijdens een risico-inspectie

Als marktleider op het gebied van verzekeringstaxaties kan Troostwijk gelijktijdig met de risico-inspectie ook een waardevaststelling uitvoeren in opdracht van verzekeraar of gevolmachtigde. Een taxatie conform artikel 7:960 BW in opdracht van verzekeringnemer behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Met Burghgraef van Tiel risico-inspecties onder 1 dak

Wanneer het om complexe of omvangrijke risico-inspecties gaat, maakt Troostwijk gebruik van de expertise en dienstverlening van haar dochteronderneming Burghgraef van Tiel.

Burghgraef van Tiel is sinds de start in 2004 uitgegroeid tot een kwalitatief hoogwaardig inspectiebureau. Burghgraef van Tiel is als marktleider op het gebied van risico-inspecties en opleiding toonaangevend en al jarenlang een gerenommeerde partner voor vele opdrachtgevers.

Oodit risicomanagement

Troostwijk maakt gebruik van de geavanceerde risicomanagement software van Oodit. Hiermee worden risico’s beter inzichtelijk, beheersbaar en kan er grip gehouden worden op de preventiemaatregelen. Het geeft zowel operationele- als strategische inzichten.

Onafhankelijk

Troostwijk voert als onafhankelijke en objectieve deskundige risico-inspecties uit in het MKB-segment in heel Nederland.

Onze werkwijze

Uitvoering ter plaatse

De risicodeskundige start met een administratieve intake. Aansluitend volgt een rondgang door het bedrijf. Tijdens deze rondgang is toegang tot alle gebouwen/ruimtes nodig waaronder de technische ruimte. Onze werkzaamheden worden afgesloten met een eindgesprek waarin verbeterpunten/aanbevelingen worden besproken.

Rapportage

Troostwijk maakt gebruikt van een Quick Scan format. Deze beknopte rapportagevorm is specifiek bestemd voor het MKB-segment. Tot bulk € 3.000.000,– verzekerde hoedanigheid per locatie

Opdrachtgevers

Troostwijk inspecteert in opdracht van verzekeraars, gevolmachtigden en intermediairs.

Back To Top
×Close search
Zoeken