skip to Main Content

Het managen van informatie

Onze onderzoekers voeren permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt.

Unieke kennis

De wereld wordt complexer en daarmee wordt het managen van datastromen en de vertalingsstap van data naar bruikbare informatie, steeds belangrijker. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis, waar onze klanten dagelijks van kunnen profiteren.

Zelfstandig onderzoek

De researchafdeling van Troostwijk verricht ook zelfstandig onderzoek op verzoek van onze klanten. Wij hebben uitgebreide ervaring in het opzetten van marktonderzoeken voor een grote verscheidenheid aan doeleinden. Met nieuwe inzichten helpen wij onze klanten om goed onderbouwde beslissingen te nemen. Het onderscheidende en eigenzinnige karakter van onze afdeling in combinatie met ons voorspellend vermogen, maakt het verschil en helpt uw organisatie vooruit.

Onderzoek met visie

Opdrachtgevers hebben behoefte aan onderzoek met visie. Alleen een interpretatie van data is dan onvoldoende; je moet meer kunnen bieden en dat is wat Troostwijk doet. Onze voorspellende modellen en scenario analyses stellen ons instaat om goed onderbouwde, objectieve waarderingen en adviezen aan te bieden, die u instaat stellen om de juiste keuzes te maken.

Door de integrale bundeling van kennis en inzichten van onze research, taxatie en consultancy afdelingen ontstaat een exclusief productenpakket dat is toegespitst op uw wensen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht

  • Marktrapportages: onderzoeken en analyses van trends en ontwikkelingen in een markt, eventueel toegespitst op de specifieke wensen van de klant
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een project
  • Grondprijzen onderzoeken: onderzoek naar uitgifte van grond en prijsniveaus
  • Locatieonderzoek: advisering of een locatie voldoet aan de gestelde eisen
  • Portefeuille analyses: effecten van marktontwikkelingen op de portefeuille
  • Indexcijfers: kostenontwikkeling van gebouwen en inventaris voor verzekeringsdoeleinden

Betrouwbare data

Wij stellen hoge eisen aan de betrouwbaarheid van onze data en werken permanent aan de uitbreiding en de verdieping van onze uitgebreide referentiedatabase en marktinformatie.

Daarnaast koppelen wij interne data aan externe data en marktdata, om tot nieuwe inzichten te komen.

Objectief onderzoek

Wij bieden u objectief onderzoek waarbij wij uitsluitend oog hebben voor úw belangen: een transparante visie op trends en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Daarnaast hebben wij uitgebreide ervaring in het opzetten van marktonderzoek en analyses in opdracht van onze klanten.

Wilt u een onbevooroordeeld onderzoek naar een vastgoedmarkt, sector, regio of project? Of wilt u een analyse van uw portefeuille, financiering of investering? Dan zijn wij u graag van dienst.

Back To Top
×Close search
Zoeken