Waarde in het economisch verkeer

Onder de waarde in het economische verkeer* wordt verstaan: 

"de prijs die bij aanbieding van de zaak, ten verkoop op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, daarvoor zou zijn besteed". 

* is qua uitkomst synoniem aan successiewaarde

(Hoge Raad 5 februari 1969, BNB 1969/63, nr.16 047)

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Executiewaarde

Bases van waarde roerende zaken

Onderhandse verkoopwaarde (gelijkblijvend)

Bases van waarde roerende zaken

Reële Waarde (IFRS13)