Vervangingswaarde

Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: 

"het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken".

Waardebegrippen

Bases van waarde onroerende zaken

Beleggingswaarde

Bases van waarde onroerende zaken

Marktwaarde

Bases van waarde onroerende zaken

Markthuur