Verkoopwaarde

Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: 

"het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw - met uitzondering van de grond - verkregen zou kunnen worden".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Waarde in het economisch verkeer

Bases van waarde roerende zaken

Besluit Actuele Waarde

Bases van waarde roerende zaken

Onderhandse verkoopwaarde