Verkoopwaarde

Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: 

"het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw - met uitzondering van de grond - verkregen zou kunnen worden".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Onderhandse verkoopwaarde (gelijkblijvend)

Bases van waarde roerende zaken

Reële Waarde (IFRS13)

Bases van waarde roerende zaken

Waarde in het economisch verkeer