Verkoopwaarde

Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: 

"het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw - met uitzondering van de grond - verkregen zou kunnen worden".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Onderhandse verkoopwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Marktwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Reële Waarde