Sloopwaarde

Onder de sloopwaarde wordt verstaan:

"het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten". 

Waardebegrippen

Verzekeringstaxaties

Nieuwwaarde

Verzekeringstaxaties

Opbrengstwaarde

Verzekeringstaxaties

Functionele herbouwwaarde