Sloopwaarde

Onder de sloopwaarde wordt verstaan:

"het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten". 

Waardebegrippen

Verzekeringstaxaties

Herbouwwaarde

Verzekeringstaxaties

Functionele vervangingswaarde

Verzekeringstaxaties

Opbrengstwaarde