Reële Waarde (IFRS13)

Onder de reële waarde – IFRS 13 wordt verstaan:

"de prijs die zou worden verkregen bij de verkoop van een object of zou worden betaald om een schuld over te dragen in een ordelijke transactie tussen marktpartijen op de dag van waardebepaling".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Marktwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Waarde in het economisch verkeer

Bases van waarde roerende zaken

Liquidatiewaarde