Reële waarde

Onder de reële waarde (IASB /IFRS 13) wordt verstaan: 

"de prijs die zou worden verkregen bij de verkoop van een object of zou worden betaald om een schuld over te dragen, in een ordelijke transactie tussen marktpartijen op de dag van waardebepaling".

Waardebegrippen

Bases van waarde onroerende zaken

Besluit Actuele Waarde

Bases van waarde onroerende zaken

Opinie van de verwachte opbrengst

Bases van waarde onroerende zaken

Vervangingswaarde